Mriya - Moda Ltd., Representative Office of Dnipropetrovsk Ukrainian-German-American Joint Venture

  • Address:
    32 Lenina str., c. Pryazovske, Zaporizhzhya reg., 72400, Ukraine
  • Telephone:
    +38(06133) 3-26-10
Director - Roman K. Tsytsyura

Services:
- advertising
- representation services