Borysfen-Lyutas, Ukrainian-French Joint Venture

  • Address:
    1, Vasylkivska vul., c. Kyiv, 02040, Ukraine
  • Telephone:
    +38(044) 257-10-70, 257-12-30
President - Viktor Sleptsov

Sphere of business:
- drawn animation