Yuta Ltd., Travel Agency, Limited Liability Company

  • Address:
    16 Dzerzhynskoho str., c. Zaporizhzhya, 69000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(0612) 64-18-35, 64-66-64
Director - Tetyana V. Halytska

Sphere of business:
Tourism