Berdichev Factory ice-cream, Ltd

  • Address:
    65, Volodarskogo str., c. Berdyichev, Zhytomyr reg., 13300, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04143) 2-01-91, 2-02-20
Director - A. Sayranov

Produce:
- ice cream