Energiya, Branch Enterprise of JSC ZARYA

  • Address:
    15, Druzhby St., c. Svitlovodsk, Kirovohrad reg., 27500, Ukraine
  • Telephone:
    +38(05236) 2-37-54
General Director- Sergey V. Kryga

Products:
- rotary-cut veneer