Bilotserkivevromebli, Production Enterprise, Limited Liability Company

  • Address:
    19, Gogolya str., c. Bila Tserkva, Kyiv reg., 09100, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04563) 5-10-40, 5-10-43
Director - Lyubov V. Pashchenko

Products:
- furniture