Kievkaya Rus, Joint-Stock Bank, Pereyaslav-Khmelnytskiy branch

  • Address:
    55, B. Khmelnytskogo str., c. Pereyaslav-Hmelnytskiy, Kyiv reg., 08400, Ukraine
  • Telephone:
    +38(04567) 5-26-40, 5-45-04
  • Web-site:
    http://www.kruss.kiev.ua   
Services:
- banking services.