Azov, Sanatorium

  • Address:
    61, Makarova str., c. Berdyansk, Zaporizhzhya reg., 71120, Ukraine
  • Telephone:
    +38(06153) 4-28-45
Sphere of business:
- health recreation services