Bezmyatezhne, Private Agriculture Enterprise

  • Address:
    Centralnaya str., vil. Bezmyatezhne, Shevchenkovo distr., Kharkiv reg., 63652, Ukraine
  • Telephone:
    +38(05751) 5-44-43, 5-54-10, 5-54-38
Director - Mykola Dubnyuk

Products:
- beef