Opishnya Plant of Decorative Ceramics

  • Address:
    2 str. Partyzanska, vil. Opishnya, Zinkiv distr., Poltava reg., 38164, Ukraine
  • Telephone:
    +38(05322) 66-29-38, 66-48-24
Director: Mykhailo V. Zadorozhny

Exported products: ceramics, souvenirs