Blyiznyukyi Creamery, Open Joint-Stock Company

  • Address:
    138 Bohdana Khmelnytskoho str., c. Blyznyuky, Kharkiv reg., 64800, Ukraine
  • Telephone:
    +38(05754) 5-13-54, 5-15-17
Director - Tamila Yu. Hololobova

Products:
- butter;
- cheese;
- whole milk products;
- brynza