Тлумачення ПКТ 12 "Консолідація: суб'єкти господарювання спеціального призначення"(ПКТ-12) викладено в параграфах 8-10. До ПКТ-12 додається Основа для висновків і Додаток, який ілюструє застосування цього Тлумачення. Сфера застосування та статус Тлумачень визначено в параграфах 1 і 8-10 Передмови Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Посилання: МСБО ( МСБУ ) 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки", МСБО ( МСБУ ) 27 "Консолідовані та окремі фінансові звіти".

Цей текст містить зміни внаслідок видання нових та змінених МСФЗ ( МСФО ), опублікованих до 31 березня 2004 р. На початку цієї книги в розділі "Зміни в цьому виданні" наведено дати застосування цих нових та змінених МСФЗ ( МСФО ), а також зазначено МСФЗ ( МСФО ), які не входять до складу цього видання.

ПРОБЛЕМА

1.       Суб'єкт господарювання може бути створеним для вузького, чітко окресленого призначення (наприклад, оренди, проведення досліджень, розробок або сек'юризації фінансових активів). Такий суб'єкт господарювання спеціального призначення (СГСП) може мати форму корпорації, трасту, товариства або некорпоративного суб'єкта господарювання. Часто СГСП створюють з юридичною угодою, яка накладає суворі, а іноді постійні обмеження повноважень його керівного органу, опікунської ради або управлінського персоналу щодо прийняття рішень з приводу діяльності СГСП. Часто такі положення конкретизують управлінську політику і поточну діяльність СГСП так, що їх ніхто не може змінити, хіба що засновник чи спонсор (тобто, вони функціонують на так званому "автопілоті").

2.       Спонсор (або суб'єкт господарювання, від імені якого створено СГСП) часто переводить активи до СГСП, одержує права використовувати активи, що належать СГСП, або виконує послуги для СГСП, тимчасом як інші сторони (ті, що "надають капітал") можуть передавати СГСП грошові кошти. Суб'єкт господарювання, що здійснює операції з СГСП (часто засновник або спонсор), може, по суті, контролювати СГСП.

3.       Вигідна частка у СГСП може набирати форму, наприклад, боргового інструмента, інструмента власного капіталу, права участі, залишкового відсотка чи оренди. Деякі вигідні частки можуть просто давати утримувачеві фіксовану чи задекларовану ставку прибутковості, а інші - давати йому права або доступ до інших майбутніх економічних переваг від діяльності СГСП. Як правило, засновник чи спонсор (або ж суб'єкт господарювання, від імені якого створено СГСП) утримує значну вигідну частку в діяльності СГСП, навіть якщо він володіє незначною часткою або зовсім не володіє власним капіталом СГСП.

4.       МСБО ( МСБУ ) 27 вимагає консолідації суб'єктів господарювання, контрольованих суб'єктом господарювання, що звітує. Однак Стандарт не містить чітких керівних положень щодо консолідації СГСП.

5.       Проблема полягає в тому, за яких обставин суб'єкт господарювання має консолідувати СГСП.

6.       Це Тлумачення не застосовується до програм виплат після завершення трудової діяльності або програм компенсаційних виплат інструментами капіталу.

7.       Передачу активів від суб'єкта господарювання до СГСП можна кваліфікувати як продаж, здійснений тим самим суб'єктом господарювання. Але навіть якщо передача не кваліфікується як продаж, згідно з положеннями МСБО ( МСБУ ) 27 і цим Тлумаченням, суб'єкт господарювання має консолідувати СГСП. Це Тлумачення не враховує обставин, за яких ставлення продажу застосовується щодо суб'єкта господарювання або усунення наслідків такого продажу після консолідації.

повний текст >>


Справка
Вы можете задать интересующий Вас вопрос по программным продуктам МСФО нашему менеджеру по телефонам
8 057 702 11 33
702 13 66
702 14 15
ICQ 359780524 ICQ
E-mail ifrs@rada.com.ua
в теме сообщения укажите "МСФО"

МСФО в интернет-магазине»

Новые предприятия