Сфера застосування

1.       Цей Стандарт слід застосовувати в обліку та при розкритті інформації про державні гранти, а також при розкритті інформації про інші форми державної допомоги.

2.       Стандарт не поширюється:

а)   на специфічні проблеми, які виникають в обліку державних грантів у фінансових звітах, що відображають вплив змін цін, або в додатковій інформації подібного характеру;

б)   на державну допомогу, яка надається суб'єктові господарювання у формі вигод, які є доступними при визначенні оподаткованого прибутку або визначаються чи обмежуються на основі зобов'язань з податку на прибуток (наприклад звільнення від податку на прибуток, інвестиційні податкові пільги, прискорена амортизація і зменшені ставки податку на прибуток);

в)   на державну частку власності суб'єкта господарювання;

г)    на державні гранти, на які поширюється МСБО ( МСБУ ) 41 "Сільське  господарство".

повний текст >>


Новые предприятия
Отзывы о CRM