Мета

Мета цього Стандарту - визначити обліковий підхід, а також подання фінансових звітів та розкриття інформації, пов'язаної з сільськогосподарською діяльністю.

Сфера застосування

1.       Цей Стандарт слід застосовувати для обліку таких статей (якщо вони пов'язані з сільськогосподарською діяльністю):

a)   біологічних активів;

б)   сільськогосподарської продукції на час збирання врожаю;

в)   державних грантів, що підпадають під дію параграфів 34-35.

2.       Цей Стандарт не застосовується до:

a)   землі, яка має відношення до сільськогосподарської діяльності (див. МСБО ( МСБУ ) 16 "Основні засоби" та МСБО ( МСБУ ) 40 "Інвестиційна нерухомість");

б)   нематеріальних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю (див. МСБО ( МСБУ ) 38 "Нематеріальні активи").

повний текст >>