Герб області

Рівненська область

Фото
 
Провідні підприємства області  

Рівненська область розташована в північно-західній частині України і займає площу 20,1 тис. кв.км, що становить 3,3% від загальної території України. Регіон межує з Брестською і Гомельською областями Республіки Білорусь, Житомирською, Хмельницькою, Тернопільською, Львівською і Волинською областями України.

За адміністративно-територіальним поділом Рівненщину складають 16 районів, 4 міста обласного та 6 районного підпорядкування.

Населення області – 1,2 млн. осіб, або 2,3% населення України.

Вдале географічне розташування зумовило розвиток мережі автомобільних і залізничних магістралей, природно-ресурсного потенціалу краю.

Через область проходять автомагістралі Київ-Варшава, Київ-Брест, Київ-Львів, Київ-Чернівці. Рівненський аеропорт здатний приймати всі класи авіатранспорту. На території області розвідано понад 615 родовищ різноманітних корисних копалин, з них лише 80 експлуатується. З надр Рівненщини видобувається /від загального видобутку в Україні/ близько третини польово-шпатової сировини, 20% крейди, більше 10% каоліну, 5-8% лицювального та будівельного каменю, базальту, цементної сировини, мінеральних вод тощо. В останній період визначені перспективи промислових родовищ фосфатної родовини та самородної міді, позитивні ознаки алмазів, дорогоцінного каміння. Пріоритетне значення мають проекти розширення раціонального використання понад 100 родовищ будівельного та лицювального каміння, базальтів, бурштину та фосфатів. З 35 детально розвіданих родовищ будівельного каменю в даний час розробляється 19. На сході області розвідані 8 родовищ лицювального каменю на доступній для відкритої розробки глибині рожевих та блакитно-сірих гранітів. Можливе збільшення видобутку декоративного каменю – діоритів, діабазів та габроїдів.

Площа лісового фонду області складає 853 тис. га. в тому числі вкрита лісом – 794 тис. га. загальний запас деревини становить 672,1 тис. га. загальної площі лісового фонду.

Провідні галузі економіки краю – промислове і сільське господарство. В загальноукраїнському контексті область відзначається виробництвом волокнистих плит, фанери, мінеральних добрив, цементу, бурштину, підприємствами переробки м’ясо-молочної і сільськогосподарської продукції.

Основними напрямами розвитку сільського господарства є вирощування зерна, картоплі, переробка цукросировини, льону-довгунця, продукції тваринництва. Загальна площа сільськогосподарських угідь складає 916,2 тис. га.

Розвиток зовнішньоекономічної активності є одним із дієвих важелів розв’язання економічних і соціальних завдань та сприяння структурній перебудові і зміцнення економіки області її регіонів і міст, відносно швидкого насичення ринку товарами та послугами, підняття рівня платоспроможності населення, впровадження нових технологій, зайнятості населення.

Зовнішньоторговельні операції з товарами область здійснюються з партнерами 80 країн світу, з них: 10 – країни СНД, 70 – інші країни світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснюються у Польщу, Російську Федерацію, Італію, Угорщина, Туреччина, Німеччину, Білорусь.

В структурі експорту найбільша питома вага припадає на деревину і вироби з неї, добрива, органічні хімічні з’єднання, продукти неорганічної хімії, цукор і кондвироби з цукру.

Найбільші імпортні надходження здійснювались з Російської Федерації, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Бразилії, Колумбії, Угорщини, Нідерландів.

Основу імпортних надходжень складають інші хімічні продукти, цукор і кондвироби з цукру, папір та картон, машини та устаткування, органічні хімічні сполуки.

Слід відмітити, що за останній період в області відслідковується тенденція збільшення виробництва продукції з високим ступенем переробки та з використанням новітніх технологій і програм, а також значне зменшення випуску товарів з давальницької сировини.

Товарна структура експорту регіону вийшла із стадії сировинного придатку зовнішньоекономічної діяльності та в певній мірі на рівень високоліквідних товарів і поглибленої обробки.

Ефективність зовнішньоторговельних зв’язків значною мірою визначається структурою експортно-імпортних поставок, яка свідчить про високий рівень розвитку економіки, технічного прогресу виробництва та експортних можливостей, відбувається підвищення ресурсного потенціалу регіону.

Обсяги експорту та імпорту по бартерним операціям помітно зменшилися, що свідчить про покращення розвитку економіки та вдосконалення українського законодавства, транспортно-складської, фінансово-банківської складових інфраструктури зовнішніх економічних відносин.

В економіку області вкладено іноземних інвестицій на суму 52 млн. дол. Найбільші обсяги надійшли від нерезидентів із Сполученого Королівства – 31 млн. дол., Російської Федерації – 11 млн. дол., Німеччини – 1,4 млн. дол.

З метою покращення інвестиційної привабливості регіону на території п’яти північних районів області заплановано запровадити спеціальний режим інвестиційної діяльності з гнучкою системою митних, податкових та інших пільг.

Область зацікавлена в поглибленні співпраці і ділового партнерства з потенційними інвесторами в галузях дорожнього та цивільного будівництва, створення мережі спільних підприємств з розвитку сучасних засобів зв’язку, спільного вирощування сільгосппродукції за європейськими технологіями і її асортиментної переробки, спільного виробництва малогабаритної землеобробної техніки, випуску товарів легкої промисловості, розвитку інфраструктури міст.

Пропонуємо вашій увазі невеликий огляд підприємств та фірм Рівненської області, які, на нашу думку, можуть слугувати взірцем ефективної діяльності в складних умовах ринкової економіки.

СП “АД-Зоря”
Це нове підприємство з сучасною технологією виготовлення склотари різної конфігурації та ємності за євростандартами для лікеро-горілчаних виробів та інших напоїв. В 1998 році розпочало випуск продукції, яку експортують в Росію, Молдову, країни Прибалтики, а також постачають на внутрішній ринок.

ТОВ “Агропереробка”
Підприємство працює з березня 1995 року і виробляє різноманітну високоякісну молочну продукцію: молоко, сири, йогурти, сметану на сучасних європейських технологічних лініях.

В жовтні 1997 року було введено в дію стаціонарний міні-молокозавод.

В 1998 році почав роботу консервний завод, який випускає: наповнювачі для морозива та кисломолочних продуктів, повидла, джеми, соуси, кетчупи, а також плодово-ягідні пасти з 30-45% сухих речовин.

Виробничо-комерційна науково-технічна інноваційна фірма “ Реноме”

Основні напрямки діяльності фірми:

Комп’ютерна техніка. Розробка, продаж та супроводження програмного забезпечення. У 1990 році розпочалося створення, постачання, ремонт та технічне обслуговування програмно-технічних комплексів, автоматизованих робочих місць, оргтехніки, а також розробка, адаптація та впровадження програмних засобів для всіх типів ЕОМ. У 1993 році фірмою “Реноме” розроблене програмне забезпечення для служб Управління паспортно-реєстраційної та міграційної роботи МВС України і для Консульського Управління МЗС України, яке нині використовують в 19-ти областях України та більш, ніж у 75-ти країнах світу. Фірма “Реноме” стала авторизованим партнером німецької фірми Fujitsu Siemens-найпотужнішого виробника комп’ютерної техніки в Європі.

Комплексні проекти для банків на базі техніки фірми та створення програмно-апаратних комплексів для банківських систем самообслуговування населення. 1995 рік – фірма “Реноме” стає офіційним партнером фірми Siemens Nixdorf – найбільшого в Європі виробника банківської техніки самообслуговування. Фірма надає послуги по постачанню, інсталяції, підключенню до локальних та міжнародних платіжних систем банківських апаратів самообслуговування. Відкривається спеціалізований сервісний центр для гарантійного та післягарантійного супроводження банківських апаратів самообслуговування в центральному та західному регіонах.

Будівництво
В 1996 році впроваджується новий напрямок діяльності-енергозберігаючі технології у будівництві, а саме-утеплювання та оздоблення зовнішніх стін споруд за системою Dryvit.

Фірма “Реноме” є авторизованим дистриб’ютором концерну Dryvit з правом діяльності в Україні та формуванням дилерської мережі. Угоди для реалізації вже укладені з фірмами у Запоріжжі, Донецьку, Тернополі, Харкові, Полтаві, Києві, Луцьку та Херсоні.

У липні 2000 року підписана дилерська угода з німецькою фірмою Caparol, виконуються роботи по зовнішньому та внутрішньому опорядженню будівель.

Торгівля фототоварами, аудіо-, відео-, побутовою технікою, будівельними матеріалами.

З 1994 року діє фотоцентр “Реноме”. З 1996 – “Техно-торговий центр” (ТНЦ), в якому організовано торгівлю аудіо-, відео-, побутовою технікою світових виробників. У серпні 2000 року відкрито два нових магазини “Реноме” для продажу аудіо-, відео-, та побутової техніки, торгівлі фототоварами та мобільними телефонами.

ТОВ “ ОДЕК” Україна
ТОВ “ОДЕК” Україна – найбільший виробник сортової та ламінованої фанери на Україні. Історія товариства бере початок з 80-х років 19 століття, коли в Оржеві було створене “Товариство механічної обробки деревини”. Нині на підприємстві встановлене сучасне обладнання фінської фірми RAUTE потужністю 50 000 м3 в рік . Російська береза, яка використовується у виробництві, є найкращою сировиною для фанери.

Серед клієнтів фірми – добре відомі компанії з Німеччини, Італії, Голландії, Бельгії, Австрії, Данії, США, деякі країни Північної Африки та Близького Сходу.

“ОДЕК” пропонує своїм клієнтам фанеру двох видів: березову шліфовану та ламіновану. Технічні умови на фанеру виробництва “ОДЕК” розроблені з урахуванням норм міжнародних стандартів. Продукція підприємства пройшла сертифікацію в Інституті перевірки матеріалів землі Бранденбург, Німеччина.

Найпоширеніші сфери використання продукції “ОДЕК”:
- будівництво;
- облаштування бетонних опалубок;
- будівництво стандартних будинків;
- машинобудування; автобусобудування; вагонобудування;
- тарна промисловість;
- виробництво меблів.

Пакування забезпечує зберігання продукції за будь-якого способу транспортування.

“ОДЕК” спільно з голландською фірмою “Кара Енерджі Системз Б.В.” для реалізації затвердженого урядами України та Голландії проекту “Енергозбереження та зниження рівня викидів СО2 у деревообробній промисловості України” побудував котельню з одним котлом потужністю 5Мвт, яка працює на відходах фанерного виробництва. Котельня дозволяє щорічно заощаджувати 3,6 млн. м3 природного газу, спалюючи в котлі 22 896 т. відходів.

Товариство зацікавлене в розширенні кількості своїх партнерів як на ринку України, так і на зовнішньому ринку.

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ

Серед країн інвесторів найбільші вкладення надійшли від Сполученого Королівства Великобританії – 30,9 млн. дол., Російської Федерації – 11,1 млн. дол., Сполучених Штатів Америки – 2,4 млн. дол., Німеччини – 1,4 млн. дол. США. Доля названих країн в загальному обсязі інвестицій становить 88%. На одного жителя області припадає 44,5 дол. США іноземних інвестицій.

Прикладами ефективного використання іноземних інвестицій останніх років в області є найсучасніший в Україні та країнах СНД склозавод з виробництва тари європейського зразку СП “АД-Зоря”, введений в дію завдяки коштам Європейського банку реконструкції та розвитку і інвестора з Канади. На сьогодні підприємство є найбільшим в Україні виробником склопосуду за європейськими стандартами та найсучаснішою технологією. Підприємство виробляє ексклюзивну продукцію для ряду вітчизняних та іноземних компаній.

Іноземні інвестиції дали можливість налагодити сучасне виробництво товарів та послуг на СП “Райз-Інвест”, в ТзОВ “ОДЕК Україна”, фірмі “Вік-Експо”, Клесівському держлісгоспі.

Завдяки інвестиційним коштам з Республіки Молдова в сумі 1,2 млн. дол. в області працює спеціалізоване підприємство з найсучаснішого виробництва насіння цукрового буряка – ТзОВ “Дубнонасіння”.

Проблемним питанням для області є залучення інвестиційних коштів під реалізацію таких важливих для розвитку Рівненщини інноваційно – інвестиційних проектів, як “Впровадження сучасної технології виробництва мінераловатних теплоізоляційних жорстких плит з базальту” на КТП “Комуненергія”, “Реконструкція діючого виробництва аміаку з впровадженням сучасних енергозберігаючих технологій” на ВАТ “Рівнеазот”, “Впровадження у виробництво енергоекономних ламп Prolux-mini в Україні” на ВАТ “Рівненський завод “Газотрон”.

Для успішного вирішення соціально-економічних проблем область потребує залучення коштів іноземних інвесторів. Згідно з Концепцією інвестиційної програми сталого розвитку Рівненської області на 2001-2010 роки (затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації від 21.08.2001 р. за № 543), в яку включено 132 проекти, потреба області в інвестиційних коштах складає 112 млн. дол. Реалізація програми передбачає створення близько 7 тисяч та збереження 13 тисяч робочих місць.

З метою сприяння інвестиційному розвитку в області запроваджено практику проведення презентаційних зустрічей суб’єктів господарювання регіону з представниками вітчизняних та міжнародних інвестиційно-інноваційних, кредитних установ.

Інформація про інвестиційні проекти та бізнес – пропозиції підприємств області постійно поширюється на виставкових заходах, бізнес-форумах, через мережу Інтернет та Торговельно-економічні місії Посольств України в країнах близького та дальнього зарубіжжя.

Основними факторами, що негативно впливають на процес іноземного інвестування в регіоні є нестабільність законодавчої бази в державі, технічна і технологічна відсталість більшості підприємств, що виробляють неконкурентноспроможну продукцію, нерозвиненість регіонального фондового ринку, невідпрацьована система надання гарантій повернення коштів інвестору, відсутність дієвого механізму захисту інтересів іноземних інвесторів.

Вирішення на державному та законодавчому рівні питань щодо стимулювання розвитку ринку капіталу та активізації діяльності небанківських фінансових установ (пенсійних фондів, страхових та лізингових компаній), системи страхування інвестиційних ризиків, забезпечення дієвого захисту прав власності іноземних суб’єктів господарювання забезпечать поліпшення умов підприємницької діяльності та покращання інвестиційного клімату.

РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Пріоритетним напрямком діяльності місцевих органів влади є всебічна підтримка розвитку малого підприємництва, створення та розвиток інфраструктури малого бізнесу. Питаннями в даному напрямку займається ряд організацій, таких як: Рівненський регіональний бізнес центр, Центр регіонального розвитку, Рівненська торгово-промислова палата, Центр науково-технічної і економічної інформації, Рівненське відділення Українського вседержавного фонду підтримки селянських (фермерських) господарств, 29 громадських об’єднань підприємств.

Кредитування малого та середнього бізнесу здійснюється державними, комерційними банками області та за рахунок коштів іноземних фондів. Рівненським регіональним бізнес центром спільно з облдержадміністрацією, представництвом Держпідприємництва України в Рівненській області за фінансової підтримки проекту “Бізпро” в Костопільському, Гощанському, Радивилівському районах та м. Рівному проведено семінари-тренінги з питань організації власної справи для безробітних громадян, що бажають займатись підприємницькою діяльністю.

Для активізації розвитку підприємництва в області визначено пріоритетні напрямки, серед яких:
- введення в дію сучасних технологічних ліній з комплексним використанням місцевих ресурсів;
- впровадження сучасних технологій виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарських ресурсів;
- розвиток соціальної інфраструктури;
- розвиток сервісних послуг в сфері туризму (готелі, пансіонати, будинки відпочинку);
- впровадження сучасних систем зв’язку та інформаційних технологій;
- вирішення екологічних проблем регіону;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності.

Нові підприємства
Відгуки про CRM