Герб області

Сумська область

Фото
 
Провідні підприємства області  

Сумська область розташована на північному сході України. На півночі та сході область межує з Брянською, Курською та Бєлгородською областями; протяжність державного кордону з Російською Федерацією, що проходить по території області, складає 498 км. На кордоні розташовано три пункти пропуску залізничним транспортом (Волфіно, Пушкарне, Зерново) та п'ять – автомобільним (Бачевськ, Катеринівка, Рижівка, Юнаківка, Велика Писарівка). На півдні, на південному сході та на заході Сумщина межує з Харківською, Полтавською та Чернігівською областями України. Відстань від обласного центру до столиці України – м. Києва дорівнює 350 км. В південній частині територія області простяглася зі сходу на захід приблизно на 170 км, а в західній частині відстань з півночі на південь складає близько 200 км (по прямій лінії). Загальна площа складає 23, 8 тис. км2.

Розташована у межах двох природних зон – лісостепової та поліської. Гідрографічна мережа області, яка вся належить до басейну ріки Дніпро, порівняно густа: на 5 кв. км площі припадає 1 км річок. Територією області протікають 165 річок довжиною більше 10 км і 2115 річок довжиною менше 10 км.

Загальна площа лісів лісового фонду області складає 448,5 тис. га, в тому числі покрито лісом 387 тис. га. Тваринний світ області представлений 370 видами тварин, що належать до класу ссавців. Область має значні мисливські угіддя, що сприяє розвитку мисливського та рибальського туризму. Природно-заповідний фонд області налічує 182 заповідні території та об'єкти, на загальній площі понад 156,2 тис. га, у тому числі заповідник, національно-природний парк, заказники, пам'ятники природи, дендрологічний парк, парки-пам'ятники, заповідні урочища, які займають 6,5% території області.

Сьогодні Сумська область входить у десятку найбільш екологічно благополучних регіонів України.

На території області розташовано 294 родовища по 21 виду корисних копалин. Серед них найбільш важливе значення має паливно-енергетична сировина – нафта, природний газ, конденсат, торф, частка яких перевищує половину усіх ресурсів мінерально-сировинної бази. Область досить багата також на неметалеві корисні копалини: фосфорити, кам'яну та калійну солі, сірку, кварцити, крейду, гіпс, вапняки, мергель, скляні піски, вогнетривкі та тугоплавкі глини, мінеральні фарби (в основному вохра), будівельні піски і камінь.

В області налічується 15 міст (з них 7 – обласного підпорядкування: Суми, Конотоп, Шостка, Охтирка, Глухів, Ромни, Лебедин), 20 селищ міського типу, 1,5 тис. сільських населених пунктів. Більша частина населення – 65% – проживає в містах, причому частка міських жителів постійно зростає. Сумщина – багатонаціональний регіон. Тут, у злагоді і добросусідстві, мешкають представники більш ніж 50 національностей. Найчисельніші – українці – 86% та росіяни – 13%. Питома вага чоловіків у загальній чисельності населення складає 46%, жінок – 54%.

Чисельність трудових ресурсів складає 820 тис. чоловік, це майже дві третини від загальної чисельності населення області. Ресурсний потенціал разом з історичними традиціями, духовністю, культурою Сумщини здатний забезпечити ведення успішної високоефективної господарської та інвестиційної діяльності.

Через область проходить міждержавна автомагістраль Київ – Москва, залізничні магістралі: Київ – Москва, Київ – Харків, Дніпропетровськ – Санкт-Петербург. Великі залізничні вузли: Конотоп, Ворожба, Смородино.

Через територію Сумщини проходять магістральні газопроводи: Уренгой – Помари – Ужгород, Єлець – Курськ – Суми – Диканька, Курськ – Суми – Київ, Суми – Конотоп, Бєльськ-Суми, Київ-Брянськ та нафтопроводи: магістральний Мічурінськ – Кременчук, республіканського значення – Мала Павлівка – Охтирка.


ПРОМИСЛОВІСТЬ

Сумщина має досить розвинений виробничий потенціал і за рівнем техногенного навантаження території займає місце в першій десятці областей України.

Промисловість є провідною галуззю економіки області. Тут щорічно створюється майже половина валової доданої вартості, зайнято понад 30% працюючих у галузях економіки області. В області виробляється понад 40% нафти (від загального обсягу в Україні), включаючи газовий конденсат, та 7% газу, близько 30% сірчаної кислоти, 6% насосів відцентрових, 12% взуття, 5,5% посуду фарфорового.

У структурі промисловості 29% займає добувна промисловість, близько 65% – продукція обробної промисловості, в ній 27,1% – машинобудування, 22,6% – харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів, 9,6% – хімічна та нафтохімічна промисловість.

Підприємствами недержавної форми власності вироблено близько 85% продукції.

Активізувалась інноваційна діяльність. У промисловості впроваджено 66 нових прогресивних технологічних процесів.

Значно підвищилась якість товарів. Високих нагород неодноразово удостоювалась продукція акціонерних товариств “Шосткінський молкомбінат”, “Конотопм’ясо”, "Крафт Фудз Україна", "Роменський молочний комбінат", "Охтирський сиркомбінат" та ТОВ “Горобина".

У результаті об’єднання на корпоративній основі ряду підприємств харчової промисловості області створено ТОВ “Прогрес-Інвест”, де на базі впровадження сучасного технологічного обладнання, сучасних інформаційних технологій, реалізації інноваційних та інвестиційних проектів, автоматизації виробничих процесів і управління, маркетингового дослідження ринку досягнуто високих результатів у фінансово-економічній діяльності.


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Пріоритетним для Сумщини в рослинництві є виробництво продовольчого зерна, цукрових буряків, озимого і ярого ріпаку, олійної редьки, соняшника, льону, конопель, круп'яних культур, картоплі.

З метою підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва працюють ряд наукових установ. Іванівська дослідна станція успішно працює над поліпшенням сортів озимої пшениці та їх районуванням. Високоякісне насіння цукрових буряків поставляє замовникам АТ “Ворскла” з Тростянця. Агрофірма “Суминасіння” добре відома в Україні і в Західній Європі як постачальник високоякісного насіння багаторічних трав.

У тваринництві спеціалізацією є вирощування великої рогатої худоби молочного та м’ясного напрямку, свиней, птахівництво. Сумське обласне племпідприємство може забезпечити репродукцію лебединської, швіцької, симентальської, лімузинської, герефордської порід великої рогатої худоби. Племзаводи “Василівка” і “Тернівський” вирощують високопродуктивних свиней великої білої і великої чорної породи. Роменський сервісний центр “Сула” поліпшує породи корів і коней, додатково розводить хутрових звірів.

На сучасному етапі розвиток аграрного виробництва неможливий без функціонування розгалуженого аграрного ринку. Тому в області створені і функціонують Сумська товарна агропромислова біржа, 1200 пунктів по заготівлі молока, 243 – по заготівлі м’яса та 481 приймально-заготівельний пункт по заготівлі овочів, олії, цукру, зерна.


МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Формування активного ділового середовища протягом останніх років сприяло збереженню позитивної тенденції розвитку малого та середнього підприємництва в області.

На сьогодні в області діє 5319 малих підприємств. За три останні роки їх кількість виросла у 1,8 рази. За цей же період майже в півтора раза зросла зайнятість у сфері малого бізнесу, який надав робочі місця 46,2 тисячам осіб, що становить 16,4% від загальної чисельності працюючих по області.

Виробничою діяльністю займаються 3810 малих підприємств або 71,6% від їх загальної кількості. Внесок малого бізнесу у загальний обсяг виробництва області становить 9,8%, питома вага надходжень до бюджету податків та платежів – 11,9%.

Вид економічної діяльності Кількість підприємств, % Середньооблікова чисельність працівників, % Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг), %
Промисловість 15,4 20,7 24,2
Будівництво 9,2 13,9 16,2
Торгівля і громадське харчування 44,6 33,5 26,5
Транспорт та зв’язок 3,2 4,7 6,3
Сільське господарство 9,5 9,5 10,2


ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підґрунтям збалансованого розвитку економіки Сумської області є формування сучасної ринкової інфраструктури, створення високорозвиненого і конкурентоспроможного промислового комплексу, активізація зовнішньої торгівлі, опосередкованої зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання – виробничих і підприємницьких структур, представників малого та середнього бізнесу.

Процеси, що відбуваються у зовнішньоторговельному обороті Сумщини, дещо різняться із загальною картиною по Україні в цілому. Це обумовлено специфікою функціонування промислово-аграрного комплексу регіону, а також є наслідком еволюційного процесу в зовнішньоекономічній політиці та економіці держави.

Географія зовнішньої торгівлі є дуже широкою (90 країн), де основну частку торговельного обороту забезпечує десяток країн.

Найвагоміші експортні поставки здійснюються у Російську Федерацію, Китай, Індію, Туркменістан, Німеччину, Білорусь, Іран.

Найбільші імпортні надходження здійснюються з Російської Федерації, Туркменістану, Німеччини, Білорусі, Кот-д'Івуару, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Ірландії, Нідерландів.

Товарна структура експорту та імпорту
Товарна структура зовнішньої торгівлі області обумовлена її промисловим потенціалом, при явному переважанні аграрного статусу регіону.

Основу товарного експорту області становлять машини і устаткування (56,5% загального обсягу), продукція хімічної промисловості, транспортні засоби та запасні частини до них, продукція тваринництва, деревина.

У загальному обсязі імпорту товарів найбільшу питому вагу складають мінеральні продукти, харчові продукти, машини та устаткування, хімічна продукція.


ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У відповідності з Указом Президента України від 27 червня 1999 року на території міста Шостка встановлений спеціальний режим інвестиційної діяльності. Затверджено перелік 20 пріоритетних видів економічної діяльності та передбачено встановлення податкових і митних пільг для суб’єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти в місті Шостка. До переліку пріоритетних видів економічної діяльності включені: розвиток хімічної та харчової промисловості, виробництво машин та устаткування, електричної та теплової енергії, оброблення деревини, виробництво виробів зі скла, будівельні роботи, тощо. Підприємствами міста ведеться робота по 11 інвестиційним проектам на загальну суму близько 24 млн. дол. США.

У листопаді 2002 року Верховною Радою України розглянутий і схвалений у другому читанні проект Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території м.Шостка Сумської області”.


ІНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТІ

Ринок землі
На орендних умовах використовувалось 220,8 тисяч земельних паїв (83%) на площі 841,6 тис. га та 155,2 тис. га земель запасу і резервного фонду, 6,9 тисяч громадян використовували належні їм земельні паї самостійно.

Відповідно до вимог указів та доручень Президента України та розпорядження голови облдержадміністрації від 29.01.01 № 36 вжито заходів по збільшенню розмірів орендної плати на 30%. На таких умовах використовувалось 98 відсотків використовуваних земельних паїв та 84 відсотки земель запасу і резервного фонду. Договірний обсяг орендної плати за оренду земельних паїв у 2002 році становив близько 75 млн. грн. (в середньому 337 гривень за 1 пай) та 10,7 млн. грн. за землі запасу і резервного фонду.

За рахунок оренди земельних паїв односельців значно розширилось землекористування фермерських господарств, чисельність яких становить 849 господарств. Ними використовувалось біля 53 тис. га сільгоспугідь, а середній розмір господарства збільшився до 62 гектарів.

Важливе місце в забезпеченні населення продуктами харчування займає ведення особистого селянського господарства, садівництва та городництва. Значного розвитку на селі набуває збільшення до 2 га розмірів особистих селянських господарств і, перш за все, працівників соціальної сфери села. Протягом минулого року земельні ділянки надано майже 1,0 тисячі громадян на площі біля 1,5 тисячі гектарів.

Особлива увага приділяється організації видачі державних актів власникам земельних часток (паїв). Із 277,7 тисяч власників права на земельну частку (пай) державні акти виготовлені на 186,8 тисяч земельних паїв (67,3%) та ведуться роботи по розробці необхідної документації на 82,3 тисяч земельних паїв.

Протягом минулого року підприємцям області продано 170 земельних ділянок несільськогосподарського призначення, загальною площею 32,88 га, вартістю 2396,07 тис. грн.

Значна увага приділяється охороні довкілля та захисту земель від ерозійних процесів. Незважаючи на відсутність фінансування природоохоронних робіт з державного бюджету, протягом минулого року за рахунок коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, заподіяних вилученням земель для несільськогосподарських потреб розроблено 3 проекти землеустрою з ґрунтозахисною контурно-меліоративною організацією території, побудовано 8,6 км земляних протиерозійних гідротехнічних споруд, комплекс з 2-х водоскидних залізобетонних споруд, рекультивоване 7,9 га порушених земель та залужено близько 400 га еродованих і деградованих орних земель. Проекти землеустрою з контурно-меліоративною організацією території розроблені по 86 сільських радах, з яких 34 роботи по впровадженню системи закінчені повністю. Загальна протяжність земляних протиерозійних споруд становить майже 451,6 км, побудовано 60 водоскидних споруд та створено 316 га стокорегулюючих лісосмуг з водопоглинаючими канавами в міжряддях. Але це незначна частина того, що необхідно створити на території 176 рад, розташованих в ерозійно-небезпечних зонах області. Для забезпечення в подальшому раціонального землекористування та виконання робіт з охорони земель необхідно у відповідності до “Програми розвитку земельних відносин в Сумській області на 2001-2005 роки” щорічно використовувати близько 1,2 млн. грн. бюджетних асигнувань.

Транспортні комунікації
Регіон має розвинену транспортну систему. Його перетинає міждержавна автомагістраль Київ-Москва. Головні залізничні магістралі – Київ-Москва, Київ-Харків, Дніпропетровськ-Санкт-Петербург. Великі залізничні вузли – Конотоп, Ворожба, Смородино. Експлуатаційна довжина залізничних колій становить 920 км, автомобільних доріг – близько 7,3 тис. км. Суми мають регіональний аеропорт.

По території області проходять магістральні газопроводи: Уренгой-Помари-Ужгород, Єлець-Курськ-Суми-Диканька, Курськ-Суми-Київ, Суми-Конотоп, Бєльськ-Суми, Київ-Брянськ та нафтопроводи: магістральний Мічуринськ-Кременчук, республіканського значення – Мала Павлівка-Охтирка.

Телекомунікаційні системи
На ринку електрозв’язку в області працюють чотири оператори, найпотужнішим з яких є Сумська дирекція ВАТ "Укртелеком". На початок 2003 року в області діяли близько 500 телефонних станцій, з них 24% – цифрові, які за своїми технічними параметрами дозволяють надавати споживачам розширене коло сервісних послуг.

Стільниковий зв’язок забезпечується двома операторами СП "UMS" та ЗАТ "Київстар" GSM.

У інформаційному просторі збільшується частка електронних засобів масової інформації. Право роботи у телерадіомовному ефірі мають 33 телерадіокомпанії і організації, з них дві: обласна державна телерадіокомпанія та ТРК “Відікон” охоплює практично все населення області. Розширюється кількість абонентів-користувачів кабельного телебачення.

Зростають обсяги комп'ютерного зв'язку через підключення до міжнародної інформаційної мережі INTERNET.


ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

Важлива роль в активізації інвестиційної діяльності належить банківській системі.

На сьогоднішній день банківська система області представлена 43 філіями (з них 19 регіонального рівня та 24 їм підпорядкованих). Більшість комерційних банків, головні офіси яких знаходяться в Києві, Харкові, Дніпропетровську та Луцьку мають достатню ресурсну базу для проведення кредитування.

Основні банки області: Національний банк України в Сумській області, філії: “Укрсоцбанку”, АКБ “Правекс банк”, АТ “Укрінбанк”, АБ “Кредит банк”, ВАТ банку “Біг-Енергія”, центральне відділення “Промінвестбанку”, АКБ “Надра”, КБ “Приватбанку”, обласна дирекція акціонерного поштово-пенсійного банку “Аваль”, обласне управління державного ощадного банку України та інші. Крім того, у місті Суми працює представництво ЗАТ “Мікрофінансовий банк”, специфіка роботи якого – надання кредитів підприємствам малого і середнього бізнесу, а також аграрного сектору.

ТУРИЗМ

Сумщина – скарбниця історико-культурних пам'яток. Вона є одним з найбільш насичених історико-культурною спадщиною регіонів України. Її пізнавально-туристський потенціал невичерпний, оскільки через Сумщину пролягла межа з “Диким полем”, де синтезувалась культура багатьох народів і епох від часів Київської Русі.

З глибини тисячоліть випливає історія заснування міст Путивля, Глухова, Ромен, які включені до списку найважливіших історичних міст України. Названі міста мають величезний невикористаний історико-культурний потенціал для розвитку туризму в області. Вони входять до туристського маршруту “Намисто Славутича”.

Безперечно, незабутні враження залишаться після відвідування міста Глухів – одного з найдавніших міст України, яке веде свою історію з 1152 року. Це – колишня столиця Гетьманської України, резиденція гетьманів І.Скоропадського, Д.Апостола, К.Розумовського, батьківщина видатних діячів світової та української музичної культури – М.Березовського та Д.Бортнянського.

Необмежені рекреаційні можливості Сумщини, враховуючи її екологічну незабрудненість, мальовничість лісостепового рельєфу і пейзажів, сприятливі кліматичні умови, долини річок Сейму, Псла, Сули і інших, що перетинають степові і залісненні зони області, лісові масиви Охтирщини, Лебединщини, Краснопільщини, Кролевеччини та інших районів здатні задовольнити будь-які смаки туристів, а природні заповідники, заказники, урочища, угіддя, болота створюють умови для розвитку з багаторічною перспективою спеціальних видів туризму – мисливства, рибальства, човнярства, кінних і пішохідних маршрутів, різноманітних за часом і подовженістю.

Краще пізнати Сумщину допомагають туристичні організації області, які надали туристичних послуг у 2002 році на 3,1 млн. грн.

Слід підкреслити, що для створення в області потужної туристичної галузі, необхідне залучення та ефективне використання іноземних інвестицій у розвиток інфраструктури туризму:

  • транспортної системи;
  • готельного та ресторанного бізнесу;
  • індустрії розваг;
  • сфери зв'язку та інформаційних служб.


МЕДИЦИНА

Забезпечено збереження мережі медичних закладів, яких в області функціонує 790 лікарень: 26 обласних, 15 міських, 18 центральних районних лікарень, 46 сільських дільничних лікарень, 86 сільських лікарняних амбулаторій, 577 ФАП та ФП. Отримали розвиток денні стаціонари в поліклініках та амбулаторіях, в результаті чого економія коштів від них склала 2,6 млн. грн.

Зріс професійний рівень кадрів. Кількість атестованих лікарів збільшився з 56,2% до 58,4%, середніх медпрацівників – з 44,8% до 49,3%. В області працює 39 заслужених лікарів України, 15 докторів та кандидатів медичних наук.

Щорічно Сумським медичним факультетом випускається близько 160 лікарів, які навчаються на 21 кафедрі, де працює 20 докторів медичних наук, професорів, близько 65 кандидатів наук. В сільську місцевість направлено 257 молодих спеціалістів – лікарів.

Основним напрямком роботи педіатричної служби є профілактичні заходи: виконання Програми грудного вигодовування дітей в Україні на 2000 – 2005 роки дозволило підвищити питому вагу дітей, що знаходяться на грудному вигодовуванні в віці до 6 місяців; впроваджено комплексну програму запобігання малюковій смертності.

В області серед перших в Україні організовано обласний неонатальний центр з виїзною бригадою та відділенням інтенсивної терапії.

В області продовжується розвиток спеціалізованої медичної допомоги. Велике значення надається впровадженню в лікувальних закладах новітніх технологій, як то кріодиструкція. Діяльність педіатричної служби спрямована на реалізацію національних та регіональних програм.

В рамках національної програми "Діти України" функціонує 448 ліжок сумісного перебування матері та дитини.

Одним з пріоритетних напрямків надання медичної допомоги є допомога ветеранам та інвалідам Великої Вітчизняної війни, яка підтримується органами державної влади та реалізується в державній програмі "Здоров'я літніх людей" та обласній комплексній програмі "Турбота".

В області впроваджується сімейна медицина.

Акцентована увага на створені обласних центрів по наданню високо-спеціалізованої медичної допомоги. За цей час в області відкриті центрі:

  • шлунково-кишкових кровотеч;
  • серцево-судинної хірургії;
  • ендопротезування суглобів;
  • діабетичної ступні;
  • хронічного гемодіалізу.

Як результат проведеної роботи та профілактичних заходів – покращення основних показників здоров’я населення та діяльності галузі.


ОСВІТА

Професійно-технічна освіта
На теперішній час по закінченні 9-го класу загальноосвітніх шкіл учні області продовжують навчання в середніх ПТУ та середніх спеціальних навчальних установах. В регіоні працює 35 ПТУ, в яких навчається 16,3 тис. учнів.

Профтехучилищами забезпечується реалізація в Україні гнучких програм професійного навчання, в тому числі незайнятого населення.
       
Вища освіта
В Сумській області працює 5 вищих навчальних закладів, з них чотири університети (Сумський національний аграрний університет, Сумський державний університет, Сумський педагогічний університет, Глухівський державний педагогічний університет) та Українська академія банківської справи.

На денному відділенні вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації навчається близько 9 тис. студентів державного замовлення та близько 6 тис. студентів на комерційній основі.

Щодо якісного складу викладачів вузів І-ІV рівнів акредитації, в них працює 134 доктори наук та 745 кандидатів наук.

Вищі навчальні заклади області уклали договори про співробітництво з вищими навчальними закладами Австрії, Німеччини, Великобританії. До Карлового університету (Чехія) на навчання в аспірантуру направлено 15 випускників Сумського державного університету. Знаходяться на розгляді в університетах Німеччини проекти рамкових угод про міжнародну співпрацю в області освіти і науки.


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

Розвитку фізкультурно-спортивного руху на Сумщині сприяє розвинута матеріально-технічна база. В області побудовано стадіон “Ювілейний” на 25 тисяч місць, який відповідає вимогам UEFA, введено в дію найсучасніший легкоатлетичний манеж Української академії банківської справи, проведена реконструкція лижної бази олімпійської підготовки “Динамо”.

Фізкультурно-оздоровчу роботу в області проводять майже 1,5 тис. підприємств, навчальних закладів, установ і організацій. Її активними учасниками є понад 163,9 тисяч чоловік, що становить 12,4% від населення області.

На Сумщині функціонує багатоетапна структура підготовки спортивного резерву. Крім 44 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де 32 видами спорту займається до 17 тисяч дітей та підлітків, працюють три спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву та обласна школа вищої спортивної майстерності.

Атлети Сумщини мають значні здобутки у спорті. У поточному році спортсмени області прийняли участь у 96 державних та 25 міжнародних змаганнях, де завоювали 482 медалей, з них 213 – золотих, 165 – срібних, 104 – бронзових.

На 8-х зимових Параолімпійських іграх 2002 року Лук’яненко Віталій став бронзовим призером з лижних гонок.

Чемпіонкою світу з вільної боротьби стала Бурмістрова Катерина. Відповідних результатів досягли спортсмени області на чемпіонатах Європи. Чемпіоном серед ветеранів став Гаврась Сергій (легка атлетика), срібним призером – Білоненко Олександр (біатлон), бронзові нагороди вибороли Яковлева Оксана (біатлон), Саєнко Світлана (вільна боротьба), Голуб Юрій (вільна боротьба) – 4 місце.

Жіноча команда з хокею на траві виборола золоті нагороди на І Європейському Кубку націй серед команд дивізіону “Б”.

У поточному році в області підготовлено одного Заслуженого майстра спорту України, 5 майстрів спорту України міжнародного класу та 26 майстрів спорту України. П’яти тренерам присвоєно почесне звання “Заслужений тренер України”.


КУЛЬТУРА ТА ДОЗВІЛЛЯ

Сумська область – регіон високої традиційної культури українського народу. Стало вже традицією проведення на Сумщині міжнародних музичних фестивалів органної музики “Органум” і “Бах-фест”, а також всеукраїнських фестивалів: всеукраїнського сільського фестивалю мистецтв “Боромля”, всеукраїнського конкурсу на краще виконання пісні про село, всеукраїнського фестивалю дитячого, юнацького та молодіжного кіно “Кришталеві джерела”, літературно-мистецького фестивалю “Кролевецькі рушники”. Започатковано всеукраїнський фестиваль сільського мистецтва “Мистецькі береги Ворскли” в Охтирському районі.

Основну діяльність в області забезпечують 2 театри (драми та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна, обласний театр для дітей та юнацтва), обласна філармонія, 674 клубних та 615 бібліотечних закладів, 35 музичних шкіл, 11 державних музеїв, училище мистецтв і культури ім. Д.Бортнянського, обласний центр народної творчості.


АДМІНІСТРАЦІЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: 40030, м.Суми, майдан Незалежності, 2
Телефон: (0542) 22-22-63, 21-09-80
E-mail: mail@state-gov.sumy.ua
WWW: http://www.state-gov.sumy.ua/

Нові підприємства
Відгуки про CRM