Публічне акціонерне товариство "Укрсиббанк"

  • Адреса:
    вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 703-26-20, 738-80-01
  • Веб-сайт:
    http://www.ukrsibbank.com   
Голова правління - Філіп Дюмель

Дата реєстрації: 18.06.1990 р.
Ліцензія № 75 от 15.06.2000 р.

Банк має 13 філій та 26 відділень у 13 містах України: Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Севастополі, Одесі, Полтаві, Черкасах, Сєверодонецьку, Житомирі, Кривому Розі, Миколаєві, Маріуполі, Дніпродзержинську, а також 1 регіональне управління в м. Харкові.

Членство у міжбанківських об’єднаннях, біржах,
асоціаціях та міжнародних організаціях
"EUROPAY int."
Уповноважений агент "American Express"
Агент "VISA"; "Thomas Cook": "Western Union"
S.W.I.F.T.; REUTERS
Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ)
ВАТ «Міжрегіональна фондова спілка» (МФС)
Асоціація комерційних банків України (АУБ)
Кримська міжбанківська валютна біржа (КМВБ)
Позабіржова фондова торгівельна система (ПФТС)
Харківська банківська спілка

Позначення банківських операцій, що здійснює банк, згідно класифікації НБУ:

1. Касове обслуговування клієнтів.
2. Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація грошових коштів.
3. Відповідальне зберегання цінностей клієнтів банка.
4. Ведення рахунків клієнтів (резидентів) в грошовій одиниці України.
5. Відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) в грошовій одиниці України.
6. Проведення операцій по касовому виконанню місцевого бюджету, ведення бюджетних рахунків клієнтов та рахунків місцевих позабюджетних фондів.
7. Залучення та розміщення кредитів та депозитів на межбанківському ринку.
8. Кредитування юридичних та фізичних осіб та фінансовий лізинг.
9. Факторинг.
10. Вкладнення коштів до статутних фондів інших юридичних осіб.
11. Залучення депозитів юридичних осіб.
12. Залучення депозитів фізичних осіб.
13. Емісія цінних паперів.
14. Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів в грошовій одиниці України.
15. Неторгові операції з валютними цінностями.
16. Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті.
17. Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) в грошовій одиниці України.
18. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій на них.
19. Відкриття кореспондентських рахунків в банках (нерезидентах) в іноземній валюті та залучення операцій на них.
20. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
21. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
22. Валютні операції на міжнародних ринках.
23. Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестиційних коштів.
24. Отримання доручень, гарантій та інших зобов’язань за третіх осіб, передбачаючих їх виконання в грошовій формі.
25. Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.
26. Керування грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.
27. Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.

Кількість банків-кореспондентів:

Рахунки ЛОРО - 32, рахунки НОСТРО - 29 в країнах СНД;
рахунки ЛОРО - 4, рахунки НОСТРО - 34 в країнах традиційного зарубіжжя, країн Балтії

Банк здійснює куплю-продаж RUR, USD, DEM, FRF, GBR

Міждародний аудитор - компанія «Price Waterhouse Coopers»


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства