Публічне акціонерне товариство "Мегабанк"

  • Адреса:
    вул. Алчевських, 30, м. Харків, 61002, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 714-21-41, 714-35-84, 715-52-63, 714-33-63, 714-35-82
  • Веб-сайт:
    http://www.megabank.net   
Голова Правління - Олександр Олександрович Шипілов

Публічне акціонерне товариство "Мегабанк" зареєстровано Національним банком України 28 жовтня 1991 р. і у своїй діяльності керується Законами України "Про банки та банківську діяльність", "Про господарські товариства", "Про цінні папери та фондову біржу", Цивільним кодексом, іншими законодавчими актами України та нормативними актами Національного банку України, а також Статутом банку.

Ліцензії
ПАТ "Мегабанк" згідно з ліцензією Національного банку України № 163 від 31 серпня 2001 року та Статутом здійснює такі операції:
- Касове обслуговування клієнтів.
- Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація грошових коштів.
- Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України.
- Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку.
- Відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України;
- Проведення операцій з касового виконання місцевого бюджету, ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків місцевих позабюджетних фондів.
- Залучення і розміщення кредитів та депозитів на міжбанківському ринку.
- Кредитування юридичних та фізичних осіб та фінансовий лізинг.
- Факторинг.
- Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.
- Залучення депозитів юридичних осіб.
- Залучення депозитів фізичних осіб.
- Емісія цінних паперів.
- Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.
- Неторговельні операції з валютними цінностями.
- Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті.
- Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
- Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
- Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
- Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
- Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
- Валютні операції на міжнародних ринках.
- Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.
- Видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, які передбачають їх виконання в грошовій формі.
- Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.
- Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.
- Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.
- Операції з банківськими металами на валютному ринку України.

Банк має ліцензії на проведення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме:
- Діяльність по випуску й обігу цінних паперів, видана згідно рішення державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку від 22.10.2001 № 1098 (строк дії ліцензії - до 22.10.2004).
- Депозитарна діяльність хранителя цінних паперів, видана згідно рішення державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку від 14.04.2000 № 114 (строк дії ліцензії - до 21.04.2003).

Технічні можливості
У ВАТ "Мегабанк" працює ліцензійне програмне забезпечення автоматизації банківських операцій SCROOGE II, ліцензійна система "Клієнт-банк", програмно-технічний комплекс Єдиного розрахункового центру (ПТК ЄРЦ) та інше.
Банк підключений до міжнародної мережі передачі фінансових повідомлень SWIFT, платіжної системи WESTERN UNION, здійснює емісію та еквайринг карток Національної системи масових електронних платежів, та використовує у своїй роботі ділінгове та інформаційне обладнання Reuters Dealing 3000.

Кореспондентська мережа
Серед основних банків-кореспондентів ВАТ "Мегабанк" - Deutsche Bank AG (Німеччина), Commerzbank AG (Німеччина), Deutsche Bankers Trust Company Americas (США), Citibank (США), Bank Austria (Австрія), KBC BANK NV (Бельгія), Москомприватбанк (Росія), Ощадний банк Російськой Федерації (Росія), Пріорбанк (Білорусь), Мінськкомплексбанк (Білорусь) та інші.

ПАТ "Мегабанк" - один із перших комерційних банків в місті Харків та в Україні. Банк був заснований у 1989 році як товариство з обмеженою відповідальністю і зареєстрований Державним банком СРСР 26 серпня 1990 року під назвою - "Добродій". 27 жовтня 1995 року, банк був перейменований в Акціонерний банк "Мегабанк", а з 2 січня 2002 року - у Відкрите акціонерне товариство "Мегабанк".

Банк визначає пріоритетними такі основні напрямки своєї діяльності на ринку банківських послуг:
- розрахунково-касове обслуговування;
- кредитування в національній та іноземній валютах;
- операції з цінними паперами.

Банк приймає активну участь у реалізації соціальних програм розвитку регіону:
- фінансування регіональних програм по енерго-, тепло- та газозабезпеченню;
- фінансування будівництва третьої черги харківського метрополітену;
- кредитування сільгоспвиробників;
- участь у впровадженні пілотного проекту Національної системи масових електронних платежів.

Єдиний розрахунковий центр ВАТ "Мегабанк"
ВАТ "Мегабанк" має значний досвід роботи з населенням. Відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації з 1999 року в місті Харків діє єдина система обліку оплати населення за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги зі створенням на базі ВАТ "Мегабанк" Єдиного Розрахункового Центру Харківської області, що дозволяє:
1. Населенню - одержати зручну уніфіковану систему оплати за спожиті послуги за допомогою єдиної розрахункової квитанції в будь-якій з установ банків і підприємств зв'язку, або взагалі без попереднього заповнення платіжних документів по безпаперовій технології в спеціалізованих автоматизованих пунктах прийому платежів ВАТ "Мегабанк", а також зробити зручним та оперативним процес призначення субсидій.
2. Підприємствам - постачальникам послуг - скоротити витрати на опрацювання й облік платежів населення, одержати інформацію про платників одночасно з перерахуванням коштів.
3. Відділам субсидій - одержати можливість автоматизувати і прискорити процедуру призначення субсидій.
4. Установам банків і підприємствам зв'язку, що приймають платежі населення - скоротити час на обробку розрахункових документів і збільшити швидкість проходження цих платежів.
5. Органам місцевої влади - мати достовірну й оперативну інформацію про рівень оплат і сумах реальної заборгованості населення за спожиті послуги, застосовувати адекватні міри до боржників, прогнозувати надходження коштів населення в оплату за спожиті послуги, а також видаткову частину бюджету в частині субсидій.

ВАТ "Мегабанк" забезпечує оперативне, надійне та якісне обслуговування фізичних осіб. Банк одержав перемогу у тендерах на право обслуговування й відкриття рахунків одержувачам пенсій та інших соціальних виплат, на здійснення виплат грошової допомоги по безробіттю; матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; матеріальної допомоги по безробіттю; одноразової допомоги по безробіттю безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні; допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні на 2002-2005 роки, а також переміг у конкурсах на створення регіональних розрахункових центрів по сплаті за комунальні послуги й енергоносії у ряді областей України.

На сьогоднішній день банк має широку мережу відділень, що працюють з населенням. Для зручності обслуговування населення по розрахунках за житлово-комунальні послуги та надання інформації про стан цих розрахунків ВАТ "Мегабанк" відкрив в різних районах міста понад 50 своїх відділень, максимально наближених до споживача - на території житлово-експлуатаційних ділянок міста. В цих відділеннях, фактично за місцем свого проживання, населення має можливість не тільки сплачувати за житлово-комунальні послуги, а й отримувати пенсії та грошову допомогу. В цих же відділеннях власники пластикових карток Національної системи масових електронних платежів отримують готівку зі своїх поточних рахунків, та в безготівковому порядку сплачують за товари та послуги.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства