Публічне акціонерне товариство "Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування"

  • Адреса:
    вул. Конєва, 21, м. Харків, 61001, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 730-43-02, 733-00-65, 733-05-20
  • Веб-сайт:
    http://www.himmash.com.ua   
Голова правління - Беженко Андрій Олександрович

ПАТ "Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування" засновано в 1930 році.
Це провідний інститут своєї галузі в Україні, який впливає на розвиток хімічного машинобудування, чому сприяє його розміщення в місті Харкові – крупному промисловому та культурному центрі України.
Інститут має сучасну лабораторно-експерементальну базу, стабільні та висококваліфіковані кадри для вирішення важливих науково-технічних проблем.
Протягом багатьох років інститут розробляє нові види різнорідного обладнання для підприємств хімічної, нафтохімічної, целюлозно-паперової та інших галузей промисловості.

До апаратурного напрямку розробок відносяться:
- випарні апарати усіх типів та установки на їх основі, а також установки зануреного горіння;
- пластинчасті та трубчасті теплообмінні апарати і установки на їх основі;
- колонні апарати для процесів ректифікації, абсорбції і десорбції, комплектні установки з колонною та теплообмінною апаратурою;
- апарати для ультрафільтраційного та зворотньоосматичного розділу рідин;
- апарати для кристалізації із розчинів і розплавів, комплектні установки з кристалізаторами, теплообмінною апаратурою, центрифугами і фільтрами;
- теплообмінна аппаратура з пластмас.

До розробок машин хімічних виробництв відносяться:
- центрифуги фільтруючі періодичної та безперервної дії, вібраційним вивантаженням осаду;
- фільтр-преси камерні та рамні з горизонтальним та вертикальним розташуванням плит, патронні фільтри;
- шнекові апарати безперервної дії для здійснення процесів у консистентних середовищах;
- роторні апарати для переробки термолабільних розчинів, включаючи апарати для молекулярної дистиляції;
- приводи хімічного обладнання: мотор-редуктор, мотор-варіатор, герметичні магнітні приводи.

У відповідності від характеру замовлень інститутом:
- Розглядаються вихідні дані, виконуються необхідні розрахунки і рекомендується стандартизоване обладнання з зазначенням заводу, на якому необхідно розташувати замовлення
- При недостатності вихідних даних проводяться експериментальні роботи на стендових установках, згідно результатів яких рекомендуються стандартизовані види обладнання
- У випадках, коли стандартизовані види обладнання не забезпечують вимог замовника, інститутом виконується весь комплекс науково – дослідних та конструкторських розробок з передачою розробленої документації замовнику, заводу – виробнику з наступним здійсненням авторського нагляду за виготовленням, здійснення пусконалагоджувальних роботах та навчанням обслуговуючого персоналу
- У випадках, коли нове обладнання може бути виготовлено в дослідному виробництві, інститут забезпечує комплектацію та постачання обладнання
- Здійснюється технічна допомога по ремонту, вирішенню питань збільшення терміну працездатності обладнання, особливо це стосується котлонаглядового обладнання.

Крім основної діяльності "УкрНДІхіммаш" спільно з Харківським національним політехнічним університетом "ХПІ" здійснює підготовку інженерів зі спеціальності “Машини та апарати хімічних виробництв”.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства