Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України

  • Адреса:
    вул. 7-ої Гвардійської Армії, 3, смт Кулиничі, Харківський р-н, Харківська обл., 62404, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 740-31-81, 740-39-94
  • Веб-сайт:
    http://animal.kharkov.ua   
Директор - Руденко Євген Володимирович

Інститут тваринництва засновано у жовтні 1929 року. Нині в 4 відділах і 18 лабораторіях Інституту працює 158 співробітників, в т. ч. 22 докторів, 64 кандидати наук, із них - один академік УААН та член-кореспондент УААН, 5 заслужених діячів науки і техніки України.

Інститут с науковим центром з проблем технології виробництва продукції тваринництва, також регіональним центром по науковому забезпеченню агропромислового виробництва, координує діяльність 13 інститутів і 17 обласних державних сільськогосподарських дослідних станцій.

Ми попонуэмо:
- комплексні проекти технологій виробництва молока, яловичини, свинини, вовни, продукції конярства, кролівництва і хутрового звірівництва;
- ефективну систему ведення галузі молочного скотарства, яка включає організацію селекційного процесу з використанням кращих генетичних ресурсів і сучасних методів відтворення;
- сучасні енергозберігаючі технології виробництва яловичини від худоби молочних і м'ясних порід у фермерських господарствах з комплектом поопераційної документації;
- сучасні способи створення комфортних умов утримання тварин з урахуванням можливих реконструкцій приміщень, збільшення технологічного строку утримання високопродуктивних корів (5-6 лактацій);
- експертизу походження племінних тварин, системи аналізу та моніторингу генетичної структури стад на основі використання імуногенетичних методів;
- енергозберігаючі технології виробництва, консервування і підготовки кормів до згодовування;
- Харківську технологію кріоконсервації і штучного осіменіння великої рогатої худоби та створення підприємств з племінної справи;
- ефективні технології кріоконсервації статевих клітин і ембріонів тварин;
- удосконалені методи мікроманіпуляції з гаметами та ембріонами ссавців;
- схеми годівлі молодняка до 3 міс. віку:
- скорочена схема випоювання молока (240-300 л на 1 голову);
- раннє привчання до комбікормів певного складу (з 3-5 дня);
- склад стартерних комбікормів;
- способи утримання молодняка до 2 міс. віку:
- групові станки;
- будиночки на дворі;
- вольєри у приміщенні;
- визначення показників безпеки в продуктах тваринного походження;
- контроль якості та безпеки кормів, молока, м'яса за більш ніж 150 параметрами згідно ДСТУ;
- нові засоби механізації, автоматизації техноло-гічних процесів на тваринницьких фермах, обладнання і механізми для первинної обробки молока:
- електропастеризатори інфрачервоного нагрівання та знезара-ження молока, продук-тивністю 100-300 л та 1000-3000 л;
- фільтр молочний багаторазового викори-стання для доїльних установок при доїнні в молокопровід;
- багатофункціональний доїльний модуль для доїння корів у стійлі;
- системи нормованої повноцінної годівлі високопродуктивних тварин:
- заміна кукурудзяного силосу на силос з соєю підвищує надої молока від корів на 6,2% (в перерахунку на 4% молоко - на 11%);
- подрібнення маси потужними комбайнами ЯГУАР, ДОН 1680 при силосуванні до часток 1,5-2 см забезпечує зниження витрат та підвищення споживання кормів;
- рецепти комбікормів, преміксів і білково-вітамінно-мінеральних добавок (БВМД) для різних видів с.-г. тварин;
- машини і механізми для переробки і підготовки кормів до згодовування: змішувачі, подрібнювачі, транспортери, технологічні лінії для приготування преміксів і БВМД;
- малогабаритний комбікормовий цех продуктивністю 3-5 т/год для виготовлення комбікормів безпосередньо в господарстві;
- енергозберігаючу технологію модульного типу вирощування кормів гідропонним способом потужністю 1 тонна за добу;
- ресурсозберігаючу технологію підготовки стоків до використання при промисловому виробництві свинини;
- технологію переробки твердої фракції свинячого гною та залишків комбікормового виробництва за допомогою вермикультури;
- промислову технологію виробництва хутра і м'яса кролів із розрахунку 90-105 кг на самку
- розробку комплексних програм організації і розвитку сільськогосподарсь-кого виробництва (рослинництва і тваринництва);
- інформаційні технології:
- комп'ютерну програму для автоматизації процесу балансування раціонів годівлі свиней та великої рогатої худоби;
- програму комп'ютерного обліку у молочному скотарстві та навчання персоналу користуватися нею.

За участю вчених інституту створено 8 вітчизняних порід сільськогосподарських тварин, понад 100 нових типів і гібридів тварин, продуктивність яких перевищує батьківські форми на 12-15%.

В Інституті уперше в світі було одержано кроленят, ягнят і телят (1949-1951) після осіменіння маток сім'ям, яке зберігалося при -78°С, -183°С і -19б°С, а також перше в Україні теля шляхом трансплантації ембріонів (1983), приплід від зародків, що культивуються поза організмом (1995), розроблено перші вітчизняні сосуди Дьюара, Харківську технологію взяття, оцінки, розбавлення та кріоконсервації сперми, трансплантації ембріонів, яка широко упроваджена в Україні, Росії, Монголії; створюється кріобанк зародків аборигенних та зникаючих порід.
Інститут є практично єдиним в Україні науково-дослідним центром з розробки комплексу теоретичних і практичних питань з кормовиробництва і годівлі, технології виробництва продуктів тваринництва, 5 розробок удостоєно Державних премій, понад 200 розробок захищені авторськими свідоцтвами, деякі роботи запатентовані в 6 країнах світу.

Вчені Інституту приймають участь у розробці законодавчих актів, Держстандарті в, норм технологічного проектування, програм розвитку агропромислового комплексу Україні, програм розвитку м'ясного скотарства, конярства, створення м'ясного симентала.

В Інституті створено наукові школи провідних вчених - академіків Й.А.Даниленка, Ф.І.Осташка, А.О.Омельяненка, докторів наук С.Й.Кутікова, О.Ю.Яценка, Ф.Ф.Ейснера, В.О.Медвєдєва, Є.І.Адміна, В.В.Цюпка, кандидата технічних наук А.Е.Мянда, якими у повоєнні роки підготовлено близько 400 кандидатів і 50 докторів наук.

Відділи та лабораторії інституту оснащено унікальним обладнанням та приладами. Атомно-абсорбційний спектрофотометр, газорідинні аналізатори, напівавтоматична установка для вивчення осмотичної реакції яйцеклітин і ембріонів ссавців, комплекти для мікрохірургії; електронний скануючий калориметр, спектроскоп, імунологічний дозатор, мікроскоп прохідного світла, понад 42 персональних комп'ютерів. До послуг науковців - наукова бібліотека з книжковим фондом в 150 тис. примірників, автоматизована база даних світової літератури і патентів з питань сільського господарства.

При Інституті створено єдиний у нашій державі Музей тваринництва України, де висвітлюється історія цієї галузі з найдавніших часів до сьогодення, зібрано понад 2000 експонатів.
Велику дослідницьку роботу колектив Інституту пов'язує з постійною підготовкою кадрів вищої кваліфікації. При Інституті працює дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій з шести провідних спеціальностей зоотехнічного профілю.

Інститут має 5 дослідних господарств, де проходять апробацію новітні наукові розробки. Нині Інститут з успіхом проводить спеціальні дослідження з Університетом штату Айова (США), науковими закладами НАН України, Росії, Белорусі та ВУЗами.
З самого початку заснування Міністерства у справах науки і технологій (ДКНТ), Інститут є активним і постійним виконавцем його науково-технічних програм і успішно завершив 43 наукових розробки, нині виконуються 8 програм.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства