Харківський патентно-комп'ютерний коледж

  • Адреса:
    вул. Ярослава Мудрого, 18, м. Харків, 61002, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 700-48-15, 700-48-16, 700-48-17
  • Веб-сайт:
    http://www.hpcc.kh.ua   
Директор - Луценко Сергій Степанович

На денному та заочному вiддiленнях коледжу навчаються майбутнi фахiвцi для роботи в умовах ринкової економiки за спецiальностями (квалiфiкацiйний рiвень - молодший спецiалiст):
5.05010601 - Бухоблiк та аудит;
5.08020301 - Програмування для ЕОМ та автоматизованих систем;
5.09100102 - Технiчне обслуговування та ремонт електронно-обчислювальної технiки.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства