Харківський соціально-економічний інститут

  • Адреса:
    пл. Конституції, 1, Палац Праці, 4 під., м. Харків, 61003, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 730-46-75, 731-46-75
  • Веб-сайт:
    http://www.khsei.edu.ua   
Ректор - Волков Сергій Геннадійович

Метою започаткування Харківського соціально-економічного інституту є підготовка фахівців профспілкового руху у галузі соціальної роботи, організації праці, організації і управління персоналом підприємства, економіки підприємства.

Для реалізації цієї мети в інституті зосереджено висококваліфіковані викладацькі кадри: доктори та кандидати соціологічних, економічних, технічних, історичних, філософських та психологічних наук.

Інститут створено на базі вищого навчального закладу системи професійних спілок, який було організовано у 1932 році. Тому інститут також є основним навчальним закладом в системі підготовки кадрів для керівних органів і організацій профспілок України. Дубровський Михайло Лейбович, ректор інституту, з 1974 року працює в системі профспілкових навчальних закладів України, кандидат історичних наук, професор. Напрямки наукової діяльності - історія міжнародного та українського профспілкового руху; теорія та практика соціального партнерства; соціальна конфліктологія.

Зараз інститут має ІІІ рівень акредитації (Ліцензія АА № 428893 Міністерства освіти і науки України від 07.02.2003), є членом Міжнародної Кадрової Академії (МКА), постійним учасником різноманітних міжнародних конференцій з проблем освіти, зайнятості, праці, питань кадрової і соціальної політики.

Матеріально-технічна база інституту дозволяє здійснювати навчальний процес на рівні найсучас-ніших вимог.

Бібліотека ХСЕІ в змозі задовольнити потреби студентів не тільки в літературі з загальних дисциплін, а й з соціологічних та економічних наук, психології, конфліктології, соціальної роботи. Бібліотечний фонд інституту вважається найповнішим із подібних спеціалізованих напрямків, постійно поповнюється новими надходженнями.

Професійній підготовці сприяють сучасно обладнанні комп'ютерні класи. В залежності від того, яку іноземну мову студент вивчав раніше, ведеться вивчення англійської, німецької або французької мови. Кабінети іноземних мов обладнані сучасною аудіо і відео апаратурою.

Працівники кабінету технічних засобів навчання забезпечують навчальну і методичну роботу, а саме: забезпечують викладачів демонстраційним матеріалом; проводять консультації і практичні заняття з застосуванням ТЗН; відповідають за виготовлення, придбання та накопичення фонду демонстраційних матеріалів.

В структурі інституту функціонують 4 факультети - економічний, соціального партнерства, підвищення кваліфікації профспілкових кадрів, післядипломної освіти.

ХСЕІ здійснює підготовку спеціалістів за напрямками:

Факультет соціального партнерства:

СОЦІАЛЬНА РОБОТА (спеціальність 7.040.202)
(Ліцензія Міністерства освіти і науки України АА № 902970 від 20.04.2004 р.)

Соціальний працівник діє в системі соціальної політики держави, може працювати в керівних ланках органів Міністерства праці і соціальної політики, пенсійних фондах, комітетах соціального захисту, профспілкових органах, центрах роботи з молоддю, в службах працевлаштування, соціально-психологічних і екологічних службах, відділах кадрів організацій та установ соціальної, навчальної і наукової сфер, знайти своє місце в туристично-екскурсійних структурах національного та міжнародного рівнів.

Економічний факультет:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА (спеціальність 7.050.107)
(Ліцензія Міністерства освіти і науки України АА № 902970 від 20.04.2004 р.)

Фахівець в цій галузі підготовлений до планово-економічної, організаційно-керівницької, аналітичної та наукової діяльності в різноманітних організаціях всіх форм власності. Підготовка з бухгалтерського обліку, аудиту, управління людськими ресурсами значно підвищує конкурентну спроможність спеціалістів на ринку праці.

На факультеті підвищення кваліфікації профспілкових кадрів для керівного складу профспілок України проводяться семінари , які мають на меті поглиблення бази знань у специфічних областях та розвиток навичок, необхідних у повсякденній діяльності керівників.

Факультет післядипломної освіти:
(Ліцензія Міністерства освіти і науки України АА № 902970 від 20.04.2004 р.)

Здійснює навчання за спеціальностями "Економіка підприємства" та "Соціальна робота" на базі диплому спеціаліста.

Навчання проводиться на ДЕННІЙ та ЗАОЧНІЙ формі навчання.

В інституті відкрито ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ, метою якого є поглиблення знань майбутніх абітурієнтів та підготовка для вступу до вищих навчальних закладів (Ліцензія Міністерства освіти і науки України АА № 902970 від 20.04.2004 р.).


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства