Державний економіко-технологічний університет транспорту

  • Адреса:
    вул. Лукашевича, 19, м. Київ, 02049, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 245-46-88, 465-42-80
  • Веб-сайт:
    http://www.uz.gov.ua   
Ректор - Макаренко Михайло Володимирович

Університет організовує навчання за денною (4 роки 9 місяців) та заочної (5 років 10 місяців) формами навчання по спеціальностях (спеціалізаціях):
- організація перевезень і управління на транспорті (організація міжнародних перевезень, організація митного контролю);
- електричний транспорт (електровози та електропоїзди);
- рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони, локомотиви);
- автоматика, автоматизація на транспорті (компь'ютерні інформаційно-управляючі системи на ЗТ, автоматичні системи технологічного зв'язку на ЗТ);
- залізничні споруди і колійне господарство;
- фінанси;
- облік і аудит;
- економіка підприємства;
- менеджмент організацій.

Випускники технікумів освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" навчаються на відповідних спеціальностях за скороченим терміном.

Працевлаштування випускників здійснює на підприємствах транспортної та інших галузей. Показник працевлаштування випускників університету є одним з найвищих у транспортній галузі України.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства