Український державний хіміко-технологічний університет

  • Адреса:
    просп. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна
  • Телефон:
    +38(0562) 47-08-13, 47-33-16, 47-34-47, 47-46-70
  • Веб-сайт:
    http://www.udhtu.com.ua   
Ректор – Півоваров Олександр Андрійович

Сфера діяльності:
- надання освіти зі спеціальностей хімічної технології, механіки і економіки з присвоєнням ступеней бакалавра, спеціаліста та магістра, а також навчання в аспірантурі і докторантурі університету.

Перелік спеціальностей:
Економіка і підприємництво
- економіка підприємства;
- економічна кібернетика;
- маркетинг;
- менеджмент;
- менеджмент організацій;
Екологія
- екологія та охорона навколишнього середовища;
Комп'ютерні науки
- інформаційні управляючі системи та технології;
Інженерна механіка
- обладнання переробних та харчових виробництв;
- обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;
- технологія машинобудування;
Енергетика
- теплоенергетика;
Метрологія та вимірювальна техніка
- метрологія та вимірювальна техніка;
- комп'ютерна інженерія;
- спеціалізовані комп'ютерні системи;
Хімічна технологія та інженерія
- біотехнологія;
- технологія переробки полімерів;
- хімічна технологія високомолекулярних сполук;
- хімічна технологія неорганічних речовин;
- хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів;
- хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини;
- хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі;
- хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів;
Харчова технологія та інженерія
- технологія жирів і жирозамінників;
Легка промисловість
- фото- та поліграфічні матеріали;
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
- автоматизоване управління технологічними процесами;
Фармація
- технологія фармацевтичних препаратів.

При університеті працюють підготовчі курси і підготовче відділення, курси з вивчення російської мови і підготовки іноземних громадян до вступу до університету.
Висококваліфіковані фахівці університету проводять наукові розробки і дослідження в області хімії і хімічної технології.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства