Академія митної служби України

  • Адреса:
    вул. Рогальова, 8, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна
  • Телефон:
    +38(056) 745-55-96
  • Веб-сайт:
    http://amsu.dp.ua   
Ректор - Сорока Леонід Степанович

Академія митної служби України створена на виконання Указу Президента України від 11 червня 1996 року №412/96 і є державним вищим навчальним закладом.

Академія здійснює підготовку фахівців за 7-ма спеціальностями ("Правознавство", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Облік і аудит", "Фінанси", "Міжнародна економіка", "Транспортні системи", "Інформаційні управляючі системи та технології") за денною та заочною формою навчання.

Структура Академії відповідає вимогам вищого навчального закладу IV рівня акредитації та включає: 4 факультети (організації та технології митного контролю, юридичний, економічний та післядипломної освіти), 21 кафедру, з яких 9 випускаючі, 16 навчальних та наукових лабораторій.

Основними науковими напрямами діяльності Академії є:
- дослідження проблем економічної безпеки на шляху до евроінтеграції;
- аналіз організаційно-правового забезпечення митної справи в умовах європейського вибору;
- організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;
- розвиток інформаційних технологій як одного із головних напрямків модернізації митної служби та інше.

В Академії відкрита аспірантура за науковим напрямом «Економічна безпека держави».

Щорічно за участю провідних фахівців-митників проводяться науково-практичні та науково-методичні конференції з актуальних проблем митної справи. Апробацію наукових досліджень забезпечує “Вісник Академії митної служби України”, який включений ВАК України до переліку фахових видань з економічних та технічних наук.

Велика увага приділяється виховній роботі та формуванню культури майбутнього митника. З метою виховання високих морально-етичних якостей у курсантів та утвердження здорового способу життя активно працюють гуртки художньої самодіяльності, клуби за інтересами, спортивні секції. Створено музей митної справи України, експозиції якого сприяють формуванню принципової громадянської позиції та вихованню професійної культури майбутніх митників. Академія є одним із провідних закладів освіти України з питань впровадження у навчальний процес державної мови та вивчення двох іноземних мов. В Академії створюється Регіональний культурний центр курсантів та працівників митних органів, який має стати осередком розробки та впровадження програм національного та патріотичного виховання та відпочинку молоді.

Академія має три навчальні корпуси та три гуртожитки, що дозволяє забезпечувати нормальні умови для навчально-методичної, виховної та наукової роботи з курсантами та слухачами.

Всі випускники Академії митної служби України отримують направлення на роботу в митні органи.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства