Запорізький національний технічний університет

  • Адреса:
    вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна
  • Телефон:
    +38(061) 764-21-41, 764-25-06, 769-83-09
  • Веб-сайт:
    http://www.zntu.edu.ua   
Ректор - Бєліков Сергій Борисович, професор, доктор технічних наук

Університет готує фахівців на денній та дистанційних (заочній) формах навчання на 10 факультетах: машинобудівному, транспортному, інженерно-фізичному, електротехнічному, радіоприладобудівному, інформатики та обчислювальної техніки, економіки та управління, гуманітарному, дистанційної освіти, післядипломної освіти.

Підготовка майбутніх абітурієнтів до вступу та подальшому навчанню в університеті відбувається на факультеті довузівської підготовки.

Із 43 кафедр університету на 21 випускаються фахівці з 31 спеціальності машинобудівного, металургійного, радіо- та електротехнічного, економічного і комп'ютерного профілей. Є також військова кафедра, де здійнюється підготовка офіцерів запасу одночасно з навчанням на денній формі.

Високий рівень підготовки фахівців досягається завдяки використанню передових методів у навчальному процесі: проблемні лекції, ділові ігри, виробничі ситуації, проекційна та відеоапаратура, комп'ютерні класи на базі персональних ЕОМ. З метою реалізації в навчальному процесі та наукових дослідженнях нових інформаційних комп'ютерних технологій створена інформаційно-обчислювальна мережа на базі сучасних технічних та програмних засобів.

Одночасно в університеті навчається понад 9 тисяч студентів, в тому числі 5,8 тисяч на денній формі.

Навчальний процес ведуть 670 викладачів, серед них 460 мають наукові ступені та вчені звання, в тому числі 47 професорів, докторів наук, 24 дійсних членів та членів-кореспондентів Національної і галузевих академій України, 11 заслужених діячів науки і техніки, заслужених робітників освіти, лауреатів Державних премій.

Університет підтримує ділові, наукові та культурні зв'язки з навчальними закладами і організаціями Англії, Болгарії, Німеччини, Китаю, Польщі, Росії, Франції, готує фахівців для країн Азії, Африки, Латинської Америки.

До складу університету входить Токмацький механічний технікум.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства