Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка

  • Адреса:
    пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ, Луганська обл., 92700, Україна
  • Телефон:
    +38(066) 294-15-70, (095) 620-10-20, (097) 446-88-13
  • Веб-сайт:
    http://luguniv.edu.ua   
Ректор - Савченко Сергій Вікторович, доктор педагогічних наук, професор

Сьогодні Луганський національний університет імені Тараса Шевченка - це великий навчально-науково-виробничий комплекс, у складі якого: 7 інститутів, 8 факультетів у тому числі відокремлені факультети в Луганській області - у Ровеньках, Старобільську та Стаханові, 3 коледжі, 4 ліцеї, 2 технікуми, вище професійне училище, навчально-виховний комплекс (початкова школа, гімназія) "Дитяча Академія", Центр інноваційних технологій, Центр педагогічних інновацій, Інститут Грінченкознавства, Дитяча обласна філармонія ЛНУ "Хай пісня скликає друзів".

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка орієнтується на розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень. У аспірантурі та докторантурі ЛНУ навчається понад 450 осіб, що становить більше половини всіх аспірантів та докторантів внз Луганського регіону. Щорічно учені ЛНУ отримують близько 20 патентів, публікують понад 2,7 тисяч наукових робіт. До послуг студентів та науковців база даних електронного каталогу патентної та науково-технічної інформації (ЦНТІ). З 2002 року в ЛНУ функціонує відділення Міжнародної академії наук педагогічної освіти, завдяки чому сьогодні відкриті перспективи плідного співробітництва, обміну досвідом, організації інтерактивного наукового діалогу з провідними вченими світу. На базі ЛНУ діють філії п'яти Інститутів Національної академії наук України (напрямки: фізико-технічний, археологічний, літературознавчий, економіка промисловості, математика і механіка), філія Академії педагогічних наук України, а також 7 науково-дослідних центрів й 6 науково-дослідних лабораторій.

Матеріально-технічну базу університету максимально задіяно в навчальному процесі. Це дев'ять навчальних корпусів (з актовими, концертними й спортивними залами), навчальні корпуси відокремлених структурних підрозділів, бібліотека з п'ятьма модернізованими читальними залами, оснащеними електронними каталогами, і фондом понад 1,3 млн примірників, спортивний корпус, сучасний комп'ютерний парк, близько 20 мультимедійних комплексів, с упутников е телебачення, власний супутниковий канал Інтернет.

В Університеті існує власна поліграфічна база: видається науковий збірник "Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка", ліцензований ВАК України за чотирма напрямками (історичні, філологічні, педагогічні та біологічні науки), літературний альманах "Бахмутський шлях", відновлено видання науково-методичного журналу "Освіта Донбасу", щомісячно виходять номери університетської багатотиражки "Новий погляд", до сотні найменувань навчально-методичних посібників, підручників та монографій виходять з друку кожен рік.

Підготовка фахівців в університеті здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" за 90 спеціальностями і спеціалізаціями таких напрямів: педагогічна освіта, філологія, історія, соціологія, мистецтво, культура, біологія, хімія, географія, математика, фізика, фізичне виховання і спорт, екологія, прикладна математика, менеджмент, економіка і підприємництво, торгівля, психологія, лісове і садово-паркове господарство, журналістика, міжнародні відносини, туризм, комп'ютерна інженерія.
Молодший спеціаліст (I рівень) - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який оволодів основами соціально-гуманітарних і професійних знань, має вміння й навички їх практичного застосування для вирішення типових професійних завдань, що передбачені для відповідних посад.
Бакалавр (ІІ рівень) - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який оволодів фундаментальними соціально-гуманітарними й професійними знаннями, має вміння й навички для вирішення типових професійних завдань, що передбачені для відповідних посад.
Спеціаліст (ІІІ рівень) - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який оволодів фундаментальними соціально-гуманітарними й професійними знаннями, пройшов методичну й практичну підготовку, набув досвіду вирішення складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад.
Магістр (ІV рівень) - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який оволодів поглибленими фундаментальними професійними знаннями інноваційного характеру, набув досвіду застосування й продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань.

Ми запрошуємо всіх зацікавлених до співпраці та встановлення ділових зв'язків!

Наша освіта - гарантія Вашого успіху!


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства