Полтавська державна аграрна академія

  • Адреса:
    вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, Україна
  • Телефон:
    +38(0532) 50-02-73
  • Веб-сайт:
    http://www.pdaa.edu.ua   
Ректор - Аранчій Валентина Іванівна

Датою заснування вищого сільськогосподарського закладу в Полтаві вважається дата створення факультету у вересні-жовтні 1920 року, де почали навчатися 49 слухачів на секціях з тваринництва, рільництва, садівництва з городництвом.

Сьогодні підготовка студентів у академії ведеться за ступеневою системою - бакалавр, спеціаліст, магістр - відповідно до отриманих ліцензій зі спеціальностей:
- 8.050106 "Облік і аудит",
- 8.050201 "Менеджмент організацій",
- 8.130102 "Агрономія",
- 8.130201 "Зооінженерія",
- 8.130501 "Ветеринарна медицина",
- 7.091902 "Механізація сільського господарства",
- 6.050100 "Фінанси"
із загальним ліцензованим обсягом 450 осіб.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів здійснюється за базовими напрямками підготовки з ліцензованим обсягом 800 осіб, щорічно підвищують кваліфікацію 450-500 і проходять перепідготовку 120-150 керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств.

Сьогодні у складі академії діють 9 факультетів:
- "Обліку та аудиту",
- "Менеджменту",
- "Механізації сільського господарства",
- "Агрономічний",
- "Зооінженерний",
- "Ветеринарної медицини",
- "Заочного навчання",
- "Післядипломної освіти",
- "Підготовки іноземних громадян",
два технікуми, ліцей, проблемно-науково-дослідні лабораторії, два навчально-дослідних господарства та ряд інших підрозділів.

Вчені академії проводять активну науково-дослідну роботу у різних сферах сільськогосподарського виробництва: розробка генетичних і біологічних основ селекції високопродуктивних сортів озимої пшениці; створення високопродуктивних заводських типів і спеціалізованих ліній сільськогосподарських тварин на основі технологічних, селекційно-генетичних та біохімічних параметрів; економічних проблем ресурсовикористання та енерговикористання в агропромисловому комплексі, біологічної та агроекологічної систем землеробства.

Академія має широкі міжнародні зв'язки з університетами, вищими сільськогосподарськими школами та фермерськими господарствами Німеччини, Австрії, Франції, Великобританії та Швеції.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства