Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

  • Адреса:
    вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39614, Україна
  • Телефон:
    +38(05366) 3-60-00, 3-62-19
  • Веб-сайт:
    http://www.kdu.edu.ua   
Ректор - Загірняк Михайло Васильович

Сьогодні навчальний процес у КНУ забезпечують: Інститут електромеханіки, енергозбереження і комп'ютерних технологій; сім факультетів: електроніки і комп'ютерної інженерії; машинобудівний; автомобільний; природничий; економічний; управління; юридичний та коледж. Ці структурні підрозділи забезпечують ефективну підготовку майбутніх фахівців за всіма акредитованими спеціальностями, яких понад 40.

Університет здійснює підготовку за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра за основними напрямами: культура, філологія, економіка і підприємництво, менеджмент, право, екологія, геодезія, картографія та землевпорядкування, прикладна математика, транспортні технології, інженерна механіка, інженерне матеріалознавство, металургія, зварювання, електротехніка, електронні апарати, комп'ютеризовані системи, автоматика та управління, комп'ютерна інженерія, електромеханіка. У структурі КНУ 31 кафедр та понад 30 допоміжних підрозділів. Здійснюється післядипломна освіта та перепідготовка кадрів. Діють аспірантура та докторантура.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства