Херсонський національний технічний університет

  • Адреса:
    Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008, Україна
  • Телефон:
    +38(0552) 32-69-09, 55-40-11
  • Веб-сайт:
    http://kntu.net.ua   
Ректор - Бардачов Юрій Миколайович, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки

ХНТУ заснований у 1957 році як навчально-консультаційний пункт Київського технологічного інституту легкої промисловості.

ХНТУ – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації.

Сьогодні ХНТУ – потужний навчально-методичний та науковий центр. Університет реалізує стратегічний напрям розвитку вищої школи на національному та регіональному рівнях, об'єднуючи в єдиному комплексі ланки регіональної освіти. За роки незалежності України тут створено науково-методичний центр, що координує зусилля по виконанню задач, сформованих у Доктрині розвитку освіти у ХХI столітті.

Освітньо-наукова структура ХНТУ охоплює довузівську, (центр довузівської підготовки, фізико-технічний ліцей), вузівську (шість базових факультетів, текстильний технікум, регіональні філії) та післядипломну освіту (факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації, аспірантура, докторантура). Регіональні підрозділи університету працюють в 9 містах України (Феодосія, Керч, Армянськ, Ялта, Київ, Чернігів та ін.).

Університет готує фахівців з 14 напрямків підготовки, 27 спеціальностей для:
- текстильної, харчової, хімічної, переробної промисловості,
- машинобудування, в тому числі сільськогосподарського,
- економіки і менеджменту, в т.ч. зовнішньоекономічного менеджменту,
- автоматизації,
- електроніки,
- енергетики,
- комп’ютерних технологій,
- образотворчого мистецтва,
- транспорту,
- митної служби,
- фармацевтичної промисловості,
- охорони здоров’я,
- біомедичної електроніки.
За останні 5 років ХНТУ зміг відкрити 9 нових спеціальностей, серед яких:
- виноробство і консервування,
- сільгоспмашинобудування,
- біомедична електроніка,
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,
- дизайн,
- нетрадиційні джерела енергії тощо.

В університеті розроблено і впроваджено концепцію регіоналізації освіти. Для реалізації такої концепції тут створено спільні факультети з Харківським національним автомобільно-дорожним технічним університетом, Харківською державною академією технології та організації харчування, Національною фармацевтичною академією.

На базі ХНТУ успішно функціонує регіональний підрозділ Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, відкрито представництво Харківського національного університету ім. В.М.Каразіна, Харківського національного аерокосмічного університету “ХАІ”, Київської академії зовнішньої торгівлі, Тираспольського державного університету (Придністровська Молдавська республіка). На таких факультетах здійснюється підготовка фахівців ще з 12 спеціальностей, необхідних для південного регіону.

За роки існування навчального закладу підготовлено понад 20 тис. фахівців. Про вагомий внесок ХДТУ у розвиток регіону свідчить той факт, що переважна більшість керівників і інженерно-технічних працівників текстильних підприємств південного регіону, фінансових установ, машинобудівних, харчових, хімічних та інших підприємств області – випускники університету.

В ХНТУ сконцентровано значний науково-педагогічний і науковий потенціал. Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів забезпечується кваліфікованим колективом викладачів, серед яких біля 70% мають вчені ступені та звання, в т.ч. понад 12% докторів наук, професорів. Серед них:
- 18 академіків та членів-кореспондентів галузевих академій наук,
- 5 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників народної освіти України,
- 32 відмінники освіти.
Університет має 38 кафедр, понад 80% яких очолюють доктори наук, професори.

Сьогодні в ХНТУ навчається понад 9 тисяч студентів. Проводиться підготовка понад 200 аспірантів з 25 спеціальностей. Щорічно в трьох спеціалізованих Вчених радах при університеті відбувається захист 14-18 кандидатських і 1-2 докторських дисертацій.

В ХНТУ функціонують відділення Національної Академії наук України та декількох галузевих Академій, регіональне відділення Українсько-Британської асоціації викладачів обліку і аудиту. Університет співпрацює з ВНЗ Нідерландів, Англії, Італії, США, Туреччини, Єгипту, країн СНД.

В університеті проводиться велика робота по сприянню всебічного розвитку студентської молоді: розроблена концепція виховної роботи, створена система художньої самодіяльності та спортивних секцій, працює студентський клуб, студентський театр мініатюр, різноманітні гуртки (танцювальний, авторської пісні, КВН, брейн-ринг та ін.), спортсмени ХДТУ беруть участь у державних та міжнародних змаганнях.

Науково-дослідницька робота проводиться в сферах науково-технологічного розвитку та виробництва, визначених пріоритетними в науці та техніці, і включає фундаментальні, прикладні дослідження та наукові школи. Переважна більшість професорсько-викладацького складу, науковці, докторанти, аспіранти, студенти приймають активну участь в розробці конкурентноспроможних технологій та обладнання, за рахунок чого щорічно:
- отримується в середньому 35 патентів на об’єкти промислової власності;
- співробітники університету приймають участь у 120 наукових конференціях, семінарах, симпозіумах;
- публікується понад 350 наукових робіт.
Результати наукових досліджень широко представлені на різноманітних виставках. Загальнонаціонального значення набули наукові журнали, що видаються в ХДТУ: “Вісник ХДТУ”, “Проблеми легкої і текстильної промисловості”, “Автоматика. Автоматизація. Електричні комплекси і системи”.

В університеті сформовано більше десяти наукових шкіл, які займаються актуальними проблемами сьогодення. Належна увага приділяється впровадженню в практику виробництва результатів наукових досліджень. Прикладом можуть бути технологія вибілювання тканин в текстильній промисловості, спосіб одержання активованого вугілля і пристрій для його реалізації, розробка фізико-хімічних основ отримання і застосування препаратів на основі водорозчинних полімерів для обробки текстильних матеріалів, розробка теоретичних основ і технології фарбування текстильних матеріалів різного сировинного складу та інші. За цикл робіт “Теорія та практика біотехнології випуску ксампану та енпосану, розробка наукових засад та технологій їх використання в текстильній, хімічній, харчовій промисловостях та сільському господарстві”, вченим університету д.т.н., професору Сарібекову Г.С. і к.т.н., доценту Гнідцю В.П. у 2001 р. Присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Науково-педагогічний потенціал університету широко використовується у науковій і громадській роботі. Діяльність таких співробітників як проф. Бардачов Ю.М., проф. Сарібеков Г.С., проф. Труш В.Є.,проф. Чурсіна Л.А., проф. Ходаков В.Є., проф. Хомченко А.Н., проф. Марончук І.Є., проф. Сльозко Г.Ф., проф. Міщенко Г.В., проф.Аркадьєв В.Ю., проф.Михайлик В.Д., проф. Кльонов В.Б., доц. Гнідець В.П., доц. Коробов В.К. та багатьох інших має безпосереднє відношення до проблем області і держави. Вони вносять свій вагомий внесок у розвиток науково-виробничого потенціалу регіону.

Протягом останніх двох років робота університету оцінена рядом нагород та відзнак (диплом лауреата Міжнародного відкритого Рейтингу популярності і якості товарів і послуг “Золота фортуна”; диплом номінанта видання “Золотої Книги ділової еліти України” тощо).

ХНТУ був і залишається провідним вищим навчальним закладом регіону, що здійснює комплексну підготовку фахівців з широкого спектру спеціальностей, авторитетним методичним, науковим та культурним центром.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства