Хмельницький національний університет

  • Адреса:
    вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, Україна
  • Телефон:
    +38(0382) 72-80-76, (03822) 2-32-65
  • Веб-сайт:
    http://www.khnu.km.ua   
Ректор - Микола Єгорович Скиба

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють 6 інститутів, до складу яких входять 14 факультетів, що забезпечують навчання за 17 напрямками освітньо-кваліфікаційної підготовки, в тому числі: економіка і підприємництво, менеджмент, педагогічна освіта, мистецтво, екологія, прикладна математика, комп’ютерні науки, міжнародні відносини, філологія, інженерна механіка, радіотехніка, електронні апарати.

Сьогодні в університеті за 38 спеціальністями навчається більше 14 тисяч студентів. Навчальний процес забезпечують 57 докторів наук, професорів, 340 кандидатів наук, доцентів.

В університеті впроваджено ступеневу систему підготовки спеціалістів за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст, магістр.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства