Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

  • Адреса:
    вул. Огієнка, 61, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300, Україна
  • Телефон:
    +38(03849) 3-05-13, 3-07-83, 3-16-31
  • Веб-сайт:
    http://www.kpnu.edu.ua   
Ректор - Копилов Сергій Анатолійович

Університет в Кам'янці-Подольському було відкрито 23 жовтня 1918 року за розпорядженням Гетьмана України П. Скоропадського. В часи Радянської влади університет було перекваліфіковано на вчительський (пізніше педагогічний) інститут.
У 1997 році цей навчальний заклад отримав нову назву: "Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет", в березні 2003 року - Кам'янець-Подільський державний університет, а 22 січня 2008 року указом Президента України Кам'янець-Подільському державному університету надано статус національного.

1. Напрям пiдготовки: «Образотворче мистецтво» (Дизайн), квалiфiкацiя: художник образотворчого мистецтва та дизайну, викладач образотворчого мистецтва дозволяe випускникам стати висококвалiфiкованими дизайнерами та викладачами образотворчого мистецтва i дизайну. Дизайнер - це людина, яка зробила нестандартне мислення та витончене свiтовiдчуття своeю професieю. Наша спецiальнiсть передбачаe вивчення таких дисциплiн, як графiчний дизайн, типографiка, дизайн полiграфiчноi продукцii, дизайн та рекламнi технологii, ландшафтний дизайн. Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень: бакалавр (4 роки), магiстр (2 роки). Форма навчання: денна.

2. Напрям пiдготовки: «Реставрацiя творiв мистецтва (реставрацiя станкового та монументального живопису)», квалiфiкацiя: художник-реставратор станкового та монументального живопису, експерт з оцiнювання творiв мистецтва, викладач фахових дисциплiн. У процесi навчання студенти вивчають хiмiко-бiологiчнi та фiзико-оптичнi методи дослiдження, технiки i технологii малярства, копiювання та iконографiю, реставрацiю творiв мистецтва, якi в майбутньому стануть основою у процесi вiдновлення творiв мистецтва. Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень: бакалавр (4 роки), магiстр (2 роки). Форма навчання: денна.

3. Напрям пiдготовки: «Образотворче мистецтво* Спецiалiзацiя «Дизайн» дозволяe випускникам стати висококвалiфiкованим художником-педагогом, викладачем образотворчого мистецтва. Спецiально обладнанi аудиторii для проведення лекцiйних, практичних та лабораторних занять, серед них художнi майстернi-студii, бiблiотека спецiальноi лiтератури. Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень: бакалавр (4 роки), спецiалiст (1 рiк), магiстр (1 рiк - денна i 2 роки заочна форма). Форма навчання: денна, заочна та заочна на базi ОКР «молодший спецiалiст» (з 3 курсу).

4. Напрям пiдготовки: Музичне мистецтво* Спецiалiзацiя: «Художня культура»; Музичне мистецтво Спецiалiзацiя: «Режисура музично-виховних шкiльних заходiв» дозволяe випускникам стати висококвалiфiкованим музикантом-педагогом, викладачем музичного мистецтва та художньоi культури, режисером музичних заходiв. Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень: бакалавр (4 роки), спецiалiст (1 рiк), магiстр (1 рiк - денна та 2 роки - заочна форма). Форма навчання: денна, заочна та на базi ОКР «молодший спецiалiст» (з 3 курсу).

Унiверситет маe можливiсть забезпечити першокурсникiв мiсцем проживання у гуртожитках. Студенти живуть цiкавим життям, виiжджають на практику по Украiнi й за кордон - Кракiв (Польща). Результатом навчання студентiв e перiодичнi творчi експозицii, мистецькi проекти, виставки.

Програма вступних випробувань:
украiнська мова та лiтература (сертифiкат); iсторiя Украiни (сертифiкат); образотворче та музичне мистецтво (творчий конкурс в унiверситетi).
Форма навчання бюджетна та контрактна. Працюють платнi пiдготовчi курси.

Вступники подають такi документи:

- документ державного зразка про повну загальну середню освiту з додатком;
- медичну довiдку за формою 086-О;
- 6 фотокарток розмiром 3х4 см;
- копiю трудової книжки (для осiб, якi мають постiйне мiсце роботи);
- сертифiкат Украiнського центру оцiнювання якостi освiти з предметiв, що вiдповiдають перелiку вступних випробувань.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства