Міжнародний університет фінансів

  • Адреса:
    просп. Перемоги, 37, НТУУ "КПІ", корп. 1, м. Київ, 03056, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 277-43-29, 277-84-82, (050) 413-43-46
  • Веб-сайт:
    http://www.iuf.kpi.ua   
Ректор - Смоляр Любов Гаврилівна

Міжнародний університет фінансів заснований у 1993 р., акредитований за 4 рівнем акредитації, спеціалізується на підготовці фахівців економічно-фінансового напрямку для установ України, що займаються підприємницькою, банківською, комерційною та інщою фінансово-економічною діяльністю.

МУФ входить до складу Навчально-методичного комплексу "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"- Міжнародний університет фінансів" і розміщується в головному корпусі на території НТУУ "КПІ".


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства