Університет економіки та права "Крок"

  • Адреса:
    вул. Лагерна, 30-32, м. Київ, 03113, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 455-57-07, 455-57-57
  • Веб-сайт:
    http://www.krok.edu.ua   
Ректор - кандидат економічних наук, професор Лаптєв Сергій Михайлович

Університет "КРОК" - вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації. Його випускники отримують державні дипломи бакалавра, спеціаліста, магістра. Проводиться навчання в аспірантурі та докторантурі. Діють програми другої вищої освіти і міжгалузеві магістерські програми. Працюють три спеціалізовані вчені ради.

До складу Університету входять:
- факультет економіки та підприємництва (напрями підготовки "Економіка підприємства", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит", "Маркетинг", "Туризм", "Менеджмент" (професійні спрямування "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Логістика"));
- факультет міжнародних відносин (напрями підготовки "Міжнародна економіка", "Міжнародний бізнес", "Міжнародна інформація");
- юридичний факультет (напрями підготовки "Право", "Психологія");
- департамент заочного навчання;
- департамент довузівської підготовки (підготовчі курси для учнів 9 та 11 класів, випускників минулих років);
- Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій (напрям підготовки "Комп'ютерні науки")
- Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти (друга вища освіта, магістерські програми, курси підвищення кваліфікації, професійні курси, курси для пенсіонерів);
- Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки (магістерська програма "Управління фінансово-економічною безпекою").
На базі кожного напряму в Університеті впроваджені освітні спеціалізації, розроблені з урахуванням вимог сучасного ринку праці.
Також, крім традиційних освітніх програм, Університет пропонує спеціалізовані:
"КРОК-Ексклюзив" ("Міжнародна економіка", вивчення більшості дисциплін англійською мовою);
Україно-австрійська програма з експортноорієнтованого менеджменту ("Міжнародна економіка"; спільна програма з Університетом прикладних наук IMC, м. Кремс, Австрія; вивчення більшості дисциплін англійською мовою; випускники отримують два дипломи - український державний і австрійського університету);
Україно-нідерландська програма "Подвійний диплом" з бізнес-адміністрування (спільна програма з Університетом прикладних наук для професіоналів у сфері бізнесу, Нідерланди).
Структурним підрозділом Університету є Коледж економіки, права та інформаційних технологій. В коледж можуть вступати особи з базовою (9 класів) або повною середньою освітою (11 класів). Термін навчання - 2-4 роки.
Коледж економіки, права та інформаційних технологій пропонує отримати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за такими спеціальностями:
- "Правознавство";
- "Економіка підприємства";
- "Фінанси і кредит";
- "Комерційна діяльність";
- "Маркетингова діяльність";
- "Обслуговування програмних систем і комплексів";
- "Розробка програмного забезпечення";
- "Оціночна діяльність";
- "Готельне обслуговування".
В рамках спеціальності "Фінанси і кредит" діє програма "КЕПІТ-Ексклюзив". Її студенти поглиблено вивчають англійську мову. Низка дисциплін для них викладаються цією мовою.
Також Коледж пропонує ряд освітніх програм, що дозволяють студентам отримувати додаткові знання і компетенції. Так, в рамках спеціальності "Фінанси і кредит" діє програма "Фінанси+", студенти якої додатково вивчають юриспруденцію. Майбутні спеціалісти з комерційної діяльності отримують додаткові знання з логістики ("КЕПІТ-Логістик"). Студенти, які опановоють маркетингову діяльність, знайомляться з основами PR ("КЕПІТ-Промо"). А спеціальність "Економіка підприємства" стала основою для програми "Бізнес-КЕПІТ" і дозволяє студентам отримувати додаткові знання і компетенції щодо організації та ведення сімейного бізнесу.

Навчальний заклад має гуртожиток, хорошу матеріально-технічну базу, бібліотеку, комп'ютерні класи. Юнаки можуть пройти військову підготовку. Діє Центр розвитку кар'єри. Навчання в Університеті "КРОК" - це цікава наукова, культурна та спортивна життя, впливове студентське самоврядування, можливість брати участь в різноманітних молодіжних проектах, які допоможуть сформуватися як особистість і професіонал.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства