Київський міжнародний університет

  • Адреса:
    вул. Львівська, 49, м. Київ, 03179, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 594-03-04, (093) 594-03-04, (097) 594-03-04
  • Веб-сайт:
    http://www.kymu.edu.ua   
Президент - Хачатурян Хачатур Володимирович

Вищий навчальний заклад "Київський міжнародний університет" освітню діяльність здійснює відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, серія АЕ № 527275 від 01.10.2014, IV рівень акредитації, серія РІ -IV №1155074.

Завданням Київського міжнародного університету є підготовка фахівців, здатних вести діяльність, спрямовану на розбудову правової незалежної демократичної української держави, зміцнення її міжнародних зв'язків, залучення громадян України до здобутків загальнолюдської цивілізації.
Специфікою та однією із суттєвих переваг КиМУ є вивчення іноземних мов, в т.ч. східних мов країн Близького та Далекого Сходу. Навчальний процес в Університеті проходить двома мовами - українською і англійською.

70% професорсько-викладацького складу - доктори і кандидати наук, які забезпечують поєднання високої якості освіти з науковою роботою. 18 науково-педагогічних працівників є членами іноземних академій та міжнародних наукових товариств, 13 - мають звання заслужених юристів, діячів науки і техніки, мистецтв та заслужених артистів України. Результати наукових досліджень викладачів і студентів знаходять відображення в науковому "Віснику Київського міжнародного університету" шести серій і журналів: "Сучасні питання економіки і права", "Наше право", "Молодий будівничий України", "Європейські перспективи".

Нині у структуру Університету входять 5 інститутів (інститути лінгвістики та психології, міжнародних відносин, журналістики, телебачення, кіно і театру, юридичний), 4 факультети (економічний, медико-фармацевтичний, будівництва та архітектури, стоматологічний), 3 науково-дослідні інститути: НДІ з економічних і гуманітарних проблем; НДІ глобалізації та європейської інтеграції; НДІ філології. .

Підготовка фахівців здійснюється за освітніми рівнями бакалавр, магістр наступних спеціальностей:
- міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
- міжнародні економічні відносини;
- туризм;
- політологія;
- комп'ютерні науки та інформаційні технології;
- міжнародне право;
- право;
- журналістика;
- аудіовізуальне мистецтво та виробництво;
- сценічне мистецтво;
- філологія (переклад);
- психологія;
- науки про освіту (професійна освіта);
- середня освіта (англійська мова);
- фармація;
- стоматологія;
- економіка;
- фінанси, банківська справа та страхування;
- підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
- менеджмент;
- публічне управління та адміністрування;
- будівництво та цивільна інженерія;
- архітектура та містобудування.

Київський міжнародний університет з 2016 року починає набір на нову спеціальність 221 "Стоматологія" (кваліфікація - лікар-стоматолог) рівня вищої освіти Магістр (на базі повної середньої освіти). Випускники коледжів (диплом молодшого спеціаліста, кваліфікація - зубний технік) продовжують навчання на 1-2 курсі за скороченою програмою (5 років) за результатами вступних іспитів за фахом зі знижкою в оплаті.

Студенти мають можливість професійної реалізації в Україні та в Європейському Союзі завдяки співпраці Київського міжнародного університету з Вищою Школою Бізнесу в Домброві Гурнічій (WSB, Польща), Інститутом Професій Бізнесу та Торгівлі (IPAC, Франція), Сопотською Вищою Школою (СВШ, Польща), Вищою Школою Менеджменту Інформаційних систем (ISMA, Латвія), Вищою Школою Туризму та Готельної справи (ВШТіГ, Польща).
Співробітництво здійснюється за програмою "Подвійний диплом", для вступу на яку не потрібні сертифікати ЗНО, випускники отримують європейський диплом.
У структурі університету Ліцей Київського міжнародного університету - сучасний інноваційний профільний навчальний заклад, який забезпечує підготовку учнів 5-11 класів до майбутньої професійної діяльності та Коледж Київського міжнародного університету, де готують молодших спеціалістів з права; економіки; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; туризму, журналістики, сценічного мистецтва, фармації, будівництва та цивільної інженерії.
Київський міжнародний університет, має 40 тис. кв. метрів власних навчальних і службових приміщень, де обладнані: лінгафонні та комп'ютерні кабінети, зала судового засідання, кабінети фізики, хімії, фармації, стоматології, навчальні теле та радіостудії, спортивний, тренажерний і хореографічний зали, криміналістичний полігон, майстерні акторських і режисерських дисциплін, психологічна лабораторія, бібліотека та читальна зала. Університет має два сучасних гуртожитки на 1500 місць, забезпечено безкоштовний доступ студентів і викладaчів дo мерeжі INTERNET.

Адреcа пpиймальної коміcії:
м. Київ, вул. Львівcька, 49 (cт.метро "Житомирcька")
тeл.: (044) 450-06-31; 424-86-18


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства