Інститут економіки та підприємництва

  • Адреса:
    просп. Злуки, 3а, м. Тернопіль, 46024, Україна
  • Телефон:
    +38(0352) 43-10-30
  • Веб-сайт:
    http://www.iee.edu.ua   
Ректор - Білоус Ольга Степанівна

Інститут економіки і підприємництва - Переможець Всеукраїнського огляду вищих навчальних закладів Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності у номінації "Краща підготовка фахівців з економіки". ІЕП нагороджений Почесною грамотою Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Наші студенти мають можливість навчатися за спеціальностями:
1.Фінанси. Робота на підприємствах, банківських структурах, митницях, страхових компаніях, біржах та ін. організаціях, пов'язана із рухом грошових потоків (прогнозування, контроль та аналіз), що вимагає від Вас точності, зважливості, вміння аналітично мислити, приймати управлінські рішення, ризикувати.
2.Маркетинг. Маркетингова діяльність є головною, найбільш перспективною для усіх організацій. Це робота у відділах маркетингу, логістики, цін і тарифів, збуту, реклами, дизайну, товарознавства тощо. Це вимагатиме від Вас ініціативності, творчості, креативності, здорового глузду, індивідуальності, комунікабельності, амбітності.
3.Облік і аудит. Здійснення бухгалтерського, управлінського та фінансового обліку та проведення аудиторських перевірок, контролю та ревізій на підприємствах, у кредитно-фінансових установах та інших організаціях усіх форм власності.

НАШ ВИПУСКНИК МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ В ГАЛУЗІ: організації та управління підприємницькою діяльністю; управління маркетинговою діяльністю; фінансового менеджменту та аналізу; інвестиційного менеджменту; бухгалтерського, управлінського, фінансового обліку та аудиту.

МІСІЯ ІЕП - елітарна підготовка нового покоління економістів, фінансистів, маркетологів та підприємців з вищою освітою, в основи якої покладено:
· застосування в навчальному процесі новітніх комп'ютерних технологій;
· використання інноваційних технологій навчання з досвіду вищих шкіл Польщі, США;
· залучення до навчального процесу висококваліфікованих викладацьких кадрів;
ефективні контакти із закордонними вищими закладами освіти (обмін студентами, короткотермінове навчання);
· створення необхідних умов для майбутнього працевлаштування.

АКРЕДИТАЦІЯ
Інститут економіки і підприємництва акредитований Державною акредитаційною комісією за статусом вищого закладу освіти ІІІ рівнем і має ліцензію на даний рівень.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Інститут нараховує понад 900 студентів. Вони навчаються за спеціальностями: фінанси, облік і аудит, маркетинг на денній та заочній формах навчання. Навчальний процес забезпечують 6 кафедр: гуманітарних дисциплін, загальноекономічних, іноземних мов, фінансів, обліку і аудиту, маркетингу. У структурі інституту - департамент маркетингу та реклами, факультет післядипломної освіти, що надає другу вищу освіту та здійснює перепідготовку і підвищення кваліфікації управлінського персоналу для сфери підприємництва, школа бізнесу для учнів 10-11 класів, яка здійснює кваліфіковану підготовку до навчання у Інститутах. Викладацький склад інституту нараховує 4 професорів, докторів наук і 32 доцентів, кандидатів наук, 15 викладачів-експертів, які гарантують реалізацію навчальних програм і курсів.
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства