Державний науково-дослідний інститут галургії

  • Адреса:
    вул.Фабрична, 5а, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77303, Україна
  • Телефон:
    +38(03472) 2-12-98
Директор - Костів Іван Юрійович

Основні напрямки діяльності інституту – ведення науково-дослідних робіт і надання технічної допомоги підприємствам в галузі:

1.Видобування і переробки калійних руд, утилізації і складування відходів:
- продукція первинної переробки руди (каїніт природний, композиційне калійно-магнієве добриво з підвищеним вмістом калію);
- продукція галургійної переробки хлоридно-сульфатних полімінеральних руд (калімагнезія, сульфат калію, інші види складних добрив);
- попутня продукція при переробці калійних руд (сіль технічна виварочна, сіль морська для ванн, бішофіт, мірабіліт, полігалітове калійно-магнієве добриво, хлормагнієвий розчин як сировина для одержання металічного магнію і оксиду магнію для вогнетривів і гумової промисловості).

2.Охорона навколишнього середовища.
В найкоротші строки на високому науково-технічному рівні виконуються такі роботи:
- вивчення і узагальнення матеріалів по геології, гідрогеології, розвідці і пошуках родовищ полімінеральних калійних солей, кам’яної солі та охорони геологічного середовища;
- гірничо-геологічне обгрунтування генпланів забудови населених пунктів і будівництва окремих будівель;
- розробка заходів щодо локалізації та ліквідації джерел забруднення геологічного середовища і захоронення шкідливих відходів виробництва у підземних виробітках;
- розробка і впровадження технологічних схем підготовки і видобування руд з закладкою відроблених порожнин, механізація гірничих робіт при підземній і відкритій експлуатації родовищ калійних та інших солей;
- вивчення фізико-механічних і деформаційних властивостей гірничих порід, закладочних матеріалів, розробка технології підготовки, транспортування і закладки відходів переробки калійних руд у підземні виробітки;
- вивчення і прогнозування зсувів гірничих порід і земної поверхні при розробці калійних родовищ, необхідності ліквідації рудників з метою захисту будівель і споруд, розташованих на підроблених територіях;
- випробування нових типів вибухових речовин і засобів підривання, розробка рекомендацій по удосконаленню параметрів буро-вибухових робіт та по безпечному проведенню масових вибухів при відкритій і підземній розробці калійних родовищ;
- розробка і впровадження технологічних процесів комплексної переробки полімінеральних калійних руд (дроблення, розчинення, кристалізація, фільтрування, випаровування, сушіння);
- удосконалення діючих технологічних процесів та устаткування для переробки полімінеральних калійних руд (відстійники, фільтри, розчинники, вакуум-кристалізатори, вакуум-випарні апарати, сушарки киплячого шару);
- фізико-хімічні дослідження процесів і продуктів переробки полімінеральних калійних руд та їх аналітичне забезпечення;
- розробка нових видів безхлорних калійно-магнієвих екологічно чистих добрив з високим вмістом поживних речовин;
- розробка нових і вдосконалення діючих технологічних процесів регенерації солей із розчинів переробки полімінеральних руд з одержанням хлориду натрію, каїніту, карналіту і бішофіту;
- розробка технологічних процесів одержання:
- оксиду магнію із хлоридмагнієвих розчинів калійних виробництв содовим, доломітовим і аміачно-вуглекислотним методами;
- складних мінеральних добрив з підвищеним вмістом важкорозчинних мінералів і азотної кислоти.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства