Український державний інститут по проектуванню підприємств легкої промисловості (ДПІ "УкрЛегПромПроект")

  • Адреса:
    вул. Енгельса, 243/1, м. Черкаси, 18028, Україна
  • Телефон:
    +38(0472) 64-75-22, 64-75-22, 64-80-55
Директор – Пелипей Наталія Архипівна

Інститут "УкрЛегПромПроект" є головним в Україні з питань комплексного проектування, будівництва, реконструкції та технічного переозброєння підприємств легкої промисловості і фірм малого та середнього бізнесу, а також головним з питань енергозбереження на підприємствах легкої та текстильної промисловості.

Наше підприємство виконує і реалізує на високому технічному рівні бізнес-плани, техніко-економічні обгрунтування інвестицій, проекти реконструкції та технічного переозброєння підприємств швейної, взуттєвої, трикотажної, шкіряної та інших галузей промисловості.
Інститут приймає участь в державній програмі реструктуризації промисловості та створенні робочих місць на Україні.

Основні види діяльності інституту:
1. Комплексне проектування будівництва, розширення, реконструкції і технічного переоснащення підприємств легкої промисловості на Україні та за кордоном.
2. Розробка нормативно-технічної документації.
3. Розробка документації з нормування гранично допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу.
4. Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів інших галузей промисловості, цивільних та сільськогосподарських об'єктів.
5. Топогеодезичні вишукування для будівництва об'єктів різного призначення.
6. Дослідження і проектування корозійного захисту металевих підземних комунікацій.
7. Технічне обстеження та нагляд за осіданням, деформаціями, кренами будівель та споруд, виконавчі зйомки.
8. Розробка генпланів і транспорту, технологічних і архітектурно-планувальних рішень з використанням всіх видів конструкцій та матеріалів.
9. Розробка проектно-кошторисної документації по розділам:
- наукова організація праці та управління підприємством;
- організація будівництва;
- охорона праці;
- охорона навколишнього середовища;
- оцінка впливу господарської діяльності на стан навколишнього середовища;
- кошторисна документація;
- всі види інженерного забезпечення, в тому числі газові мережі, внутрішнє газове обладнання, споруди та установки газового господарства;
- теплозабезпечення, котельні, холодо- та повітрозабезпечення;
- водопостачання, каналізація;
- електропостачання;
- очистка стоків;
- автоматизація та зв'язок, сигналізація та протипожежна автоматика;
- механізація міжцехового транспорту, складського та ремонтного господарства;
- виконання пусконалагоджувальних робіт з усіх видів систем і мереж інженерного забезпечення;
- документація на нестандартизоване обладнання;
- обміри існуючих будівель та споруд;
- технічне обстеження діючих підприємств та розробка проекту ремонту будівель та інженерних споруд;
- розробка автоматичних систем управління технологічними процесами (АСУТП) та виробництвами (АСУВ) в проектах на будівництво об'єктів легкої промисловості;
- здійснення авторського нагляду за будівництвом об"єктів за проектами;
- надання допомоги підприємствам в освоєнні проектних потужностей;
- надання технічної допомоги підприємствам і організаціям в проектуванні та впровадженні у виробництво нових технологічних процесів.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства