Інститут біології клітини НАН України

  • Адреса:
    вул. Драгоманова, 14/16, м. Львів, 79005, Україна
  • Телефон:
    +38(032) 261-21-08, 261-21-48
  • Веб-сайт:
    http://www.cellbiol.lviv.ua   
Директор - Сибірний Андрій Андрійович, доктор біологічних наук, професор

Інститут біології клітини є відомим в Україні та за її межами науковим закладом, який проводить пріоритетні фундаментальні та прикладні дослідження в області сучасної клітинної біології, молекулярної біології, мікробіології, біохімії, генетики та біотехнології. В Інституті працює 104 чол., із них 10 докторів наук (4 - по сумісництву) і 17кандидатів наук. За 5 останніх років співробітниками Інституту опубліковано 2 монографії, 183 наукові статті, із яких 60 - у міжнародних виданнях, 3 патенти України та 1 патент європейського патентного відомства.
Крім вітчизняних планових та конкурсних наукових тем, співробітники Інститут протягом останніх 10 років виконували 16 міжнародних наукових проектів.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства