Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського

  • Адреса:
    вул. Островського, 16, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, Україна
  • Телефон:
    +38(056) 409-77-90, 409-77-97
  • Веб-сайт:
    http://donnuet.dn.ua   
Ректор - Чернега Оксана Богданівна

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Івановича Туган-Барановського - один з найстаріших економічних вищих навчальних закладів України, який має славетну 82-річну історію. Заснований у січні 1920 року з ініціативи професора М.І.Туган-Барановського, університет і до сьогодні продовжує славнозвісні традиції національної вищої освіти.
ДонНУЕТ - це провідний торгово-економічний вуз України ІV рівня акредитації.

У складі університету діють чотири навчальних заклади I рівня акредитації - Докучаєвський, Краматорський, Маріупольський і Шахтарський технікуми, а також економіко-технологічний факультет у місті Севастополі та Сімферопольський, Маріупольський та Криворізький навчальні центри.
Зараз у ДонНУЕТі та його відокремлених підрозділах навчається понад 13500 тисяч студентів

В університеті економіки і торгівлі успішно реалізується концепція ступеневої підготовки спеціалістів: довузівська підготовка - молодший спеціаліст - бакалавр-магістр- кандидат наук - доктор наук.

Сьогодні ДонНУЕТ готує спеціалістів не тільки для сфери торгівлі та послуг, але й для інших галузей економіки, по праву ставши центром підготовки економічних кадрів у регіоні. Випускники університету працюють у багатьох країнах світу. Тільки для країн дальнього зарубіжжя вуз підготував більше 1000 спеціалістів.

Зусилля професорсько-викладацького колективу університету спрямовані на постійне оновлення змісту та методів навчання, створення гнучкої системи підготовки спеціалістів для економіки України. За роки свого існування університет підготував більш ніж 70 тис. cпеціалістів для економіки в цілому, торгівлі та громадського харчування зокрема. Внаслідок своєї плідної діяльності ДонДУЕТ перетворився у навчально-науковий центр економічної освіти, відомий своїми досягненнями далеко за межами України.

Широке розповсюдження мають досягнення вчених ДонНУЕТу. В університеті працюють понад 300 академіків, докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів.
Світове визнання одержали дослідження наукових шкіл з теорії ринку, економіки та фінансів торгівлі, бухгалтерського обліку, аналізу, контролю і аудиту, маркетингу та комерційної діяльності, маркетингового менеджменту, обладнання харчових виробництв, технології харчування, охорони праці, товарознавства та експертизи, еколого-технологічних проблем виробництва. Внесок вчених і педагогів університету отримав високу оцінку Уряду України.
ДонНУЕТ успішно співпрацює з численними авторитетними міжнародними і вітчизняними структурами та організаціями. Вчені університету працюють експертами Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України, Вищої атестаційної комісії України. Вони беруть активну участь у розробці цілого ряду економічних законів, які приймаються Верховною Радою.

Донецький університет економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського одним з перших вищих навчальних закладів в Україні розпочав роботу над міжнародними науковими проектами у межах європейської програми TEMPUSTACIS. Вчені університету успішно співпрацюють з зарубіжними партнерами також в межах програми REAP Британської Ради при фінансуванні з боку фонду "Ноу-Хау", отримавши гранти на розробку економічних курсів, починаючи з 1998 року. Крім того, вчені ДонДУЕТу щорічно отримують гранти на участь у закордонних наукових конференціях і семінарах, публікації наукових статей у межах програм TACIS, Британської Ради, TREX, Фонду "Відродження", Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Тісні зв'язки ДонДУЕТ підтримує з Каліфорнійським університетом США, Афінським університетом у Греції. Поряд з розвитком творчих контактів з вищими навчальними закладами дальнього зарубіжжя Донецький державний університет економіки і торгівлі продовжує давню співпрацю з вузами Росії (Російська економічна академія ім.Г.В.Плеханова, Санкт-Петербурзький торгово-економічний університет, Воронезький університет, Московський університет споживчої кооперації).

Основними напрямками наукової діяльності є:
- соціально-економічні проблеми становлення ринкових відносин України і регіону;
- розвиток і підвищення ефективності підприємництва, менеджменту й маркетингу;
- удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу і контролю господарської діяльності;
- заснування нових харчових технологій і обладнання харчових виробництв.

Обсяги госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних робіт на замовлення міністерств, відомств, державної адміністрації, комерційних структур стабільно зростають, що свідчить про практичне значення наукових результатів і насамперед про авторитет університету.
Численні авторські свідоцтва, патенти та дипломи, спеціальні призи за новизну ідей і практичну ефективність на різних форумах підтверджують правильність наукової стратегії розвитку університету.

ДонНУЕТ готує фахівців для всіх рівнів багатьох сфер економіки:
- для виробництва, комерції, бізнесу, ринкової економіки взагалі;
- для підприємств торгівлі та громадського харчування;
- для харчових та переробних виробництв;
- для фінансових, податкових, контрольно-ревізійних, митних та інших служб державного та місцевого рівнів;
- для державних та урядових установ;
- для міжнародної торгівлі та туризму.

У Донецькому державному університеті економіки і торгівлі функціонують пять факультетів:
- факультет економіки, управління і міжнародних економічних відносин;
- факультет маркетингу, торгівлі та митної справи;
- обліково-фінансовий факультет;
- факультет харчування;
- факультет обладнання переробних і харчових виробництв.

Університет здійснює підготовку студентів за такими спеціальностями:
- "Міжнародна економіка",
- "Економіка підприємства",
- "Менеджмент організацій",
- "Маркетинг",
- "Товарознавство і комерційна діяльність",
- "Товарознавство і експертиза в митній справі",
- "Облік і аудит",
- "Фінанси",
- "Банківська справа",
- "Технологія харчування",
- "Обладнання переробних і харчових виробництв".


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства