Львівська державна фінансова академія

  • Адреса:
    вул. Коперника, 3, м. Львів, 79000, Україна
  • Телефон:
    +38(032) 244-44-69, 272-40-54
  • Веб-сайт:
    http://www.ldfa.edu.ua   
Львівську державну фінансову академію створено 30 серпня 1957 року.
Цей навчальний заклад має найвищий (ІV) рівень акредитації та здійснює підготовку фахівців для державних органів фінансової системи та фінансової сфери галузей економіки України в галузі знань 0305 - "Економіка і підприємництво". До складу академії входять: фінансовий факультет; обліково-економічний факультет; центр заочного навчання; центр післядипломної освіти та довузівської підготовки. Академія готує фахівців за спеціальностями: "Фінанси і кредит", "Облік і аудит", "Економічна кібернетика". Навчальний процес забезпечують одинадцять кафедр: державних фінансів; фінансів суб'єктів господарювання; теорії фінансів та кредиту; економіки та підприємництва; економічної теорії; обліку і аудиту; економічної кібернетики; математичних методів в економіці; соціальних і гуманітарних дисциплін; іноземних мов; фізичного виховання. Відповідно до вимог Болонської конвенції у навчальному процесі застосовуються сучасні технології та інтерактивні методи навчання.

Науковці академії проводять фундаментальні дослідження з проблем становлення та розвитку фінансової системи, оптимізації функціонування податкової системи України, інвестиційної політики на державному та регіональному рівнях, беруть участь у науково-дослідних проектах.

Львівська державна фінансова академія має тісні зв'язки з закордонними навчальними закладами та науковими установами. Плідно співпрацює з Технічним університетом (Лодзь, Польща), Вищою школою економіки та адміністрування ім. професора Едварда Ліпінського (Польща), Державною вищою фаховою школою міста Ярослав (Польща), Вищою фаховою школою університету прикладних наук (Ляузіц, Німеччина).
Для організації успішного навчального процесу запрошуються фахівці-практики, керівники фінансових, податкових та контрольно-ревізійних органів.

50-річний шлях становлення і розвитку навчального закладу - яскраве свідчення його надбань та звершень у формуванні і становленні багатьох поколінь фінансистів та економістів.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства