Житомирський національний агроекологічний університет

  • Адреса:
    Старий бульвар, 7, м. Житомир, 10008, Україна
  • Телефон:
    +38(0412) 22-14-02, 37-49-31
  • Веб-сайт:
    http://www.znau.edu.ua   
Ректор - Скидан Олег Васильович

Університет є центром науки, культури в регіоні, а також структурною ланкою системи безперервної екологічної освіти.

Універстет має 8 факультетів: агрономічний, економічний, технологічний, ветеринарної медицини, механізації сільського господарства, аграрного менеджменту, екологічний, лісового господарства.

До складу університету входять інститут регіональних екологічних проблем, інститут післядипломної освіти та інформаційно-консультативного забезпечення, навчально-дослідне господарство „Україна”, дослідне поле, ботанічний сад, навчальна ферма, навчально-науковий центр кінології та фелінології, інформаційний центр комп’ютерних технологій. Створена сучасна видавнича база.

Навчальний процес забезпечують 45 кафедр та біля 80 їх філій, у тому числі кафедри екологічного профілю: загальної екології, агроекології, моніторингу навколишнього природного середовища, економіки навколишнього середовища та екосоціології, екології лісу та меліорації, технічного сервісу та інженерної екології, охорони природних ресурсів.

Основні завдання:
- підготовка спеціалістів-екологів високої професійної компетентності;
- організація і проведення досліджень з екологічних проблем;
- підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації екологічного профілю;
- перепідготовка і післядипломне підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів;
- трансформація в Європейську систему вищої освіти.

Житомирський національний агроекологічний університет готує кадри екологічного спрямування для аграрного сектору економіки


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства