Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Львів"

  • Адреса:
    вул. Сербська, 1, м. Львів, 79008, Україна
  • Телефон:
    +38(032) 245-64-00, (800) 50-58-48
  • Веб-сайт:
    http://www.banklviv.com   
Голова правління - Ашот Абраамян

У відповідності до Ліцензії Національного банку України за № 54 від 15 березня 2000 року банк «Львів» має право здійснювати наступні операції:
- касове обслуговування клієнтів;
- відповідальне збереження цінностей клієнтів банку;
- ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України;
- проведення операцій з касового виконання місцевого бюджету, ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків місцевих позабюджетних фондів;
- залучення й розміщення кредитів та депозитів на міжбанківському ринку;
- кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг;
- факторинг;
- вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб;
- залучення депозитів юридичних осіб;
- залучення депозитів фізичних осіб;
- емісія цінних паперів;
- ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів - нерезидентів у грошовій одиниці України;
- неторговельні операції з валютними цінностями;
- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
- фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів;
- видача поручительств, гарантій, та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі;
- купівля, продаж цінних паперів та операції з ними;
- управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів;
- купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства