Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Телепорт-СВ"

  • Адреса:
    вул. Петровського, 5 а, 2 пов., м. Харків, 61002, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 766-00-00, 766-00-11
  • Веб-сайт:
    http://www.teleportsv.net   
Компанiя ТЕЛЕПОРТ СВ надає професiйний Iнтернет для бiзнесу протягом шести рокiв. Загальна пропускна спроможнiсть зовнiшнiх каналiв Компанiї - 7 Мбіт/сек, з яких 5 Мбіт/сек - це включення по наземним волоконно-оптичним каналах у найбiльшi мережi України. Прямий канал UA-IX, Київ. Паритетнi канали з бiльшiстю провайдерiв Харкова.

Мережа ТЕЛЕПОРТ СВ побудована на устаткуваннi Cisco, Nortel, Lucent Technologies. Власна базова мережа передачi даних, що побудована та експлуатується Компанiєю, у даний момент включає 12 технiчних площадок, розташованих у рiзних районах мiста.

ТЕЛЕПОРТ СВ надає комплекс телекомунiкацiйних послуг:
- доступ до мережi Iнтернет по цифрових видiлених лiнiях на швидкостi вiд 64 Кбіт/сек до 2048 Кбіт/сек практично в будь-якому мiсцi Харкова,
- доступ до банкiвських мереж,
- створення корпоративних мереж у Харковi i на території всiєї України,
- надання мiжмiських i мiжнародних каналiв за технологiєю Frame Relay,
- надання послуг ISDN.

Нашими клiєнтами є великi промисловi пiдприємства Харкова, корпорації, підприємства з iноземними iнвестицiями, бiльшiсть комерцiйних банкiв мiста та багато iнших пiдприємств різної форми власностi.
Винятково для некомерцiйних проектiв компанiя ТЕЛЕПОРТ СВ надає безкоштовне розмiщення статичного сайту розмiром до 5 Мбайт.

Умови розмiщення сайту:
- делегування домену ххх.teleportsv.net (делегування iнших доменних iмен повинно бути оплачене);
- надання документу що пiдтверджує некомерцiйний характер проекту;
- пiдписання договору про розмiщення сайту


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства