Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса

  • Адреса:
    вул. Золочівська, 8 а, м. Харків, 61177, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 372-13-23, 372-20-01
  • Веб-сайт:
    http://www.hniise.gov.ua   
Директор - Клюєв Олександр Миколайович

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса (ХНДІСЕ) - одне з найстаріших державних судово-експертних установ України і колишнього СРСР. На чолі з відомим судовим медиком і криміналістом Миколою Сергійовичем Бокаріусом у 1923 році в м. Харкові був заснований Кабінет науково-судової експертизи.

Головними завданнями установи є своєчасне та якісне виконання науково-дослідних робіт, максимальне задоволення потреб правоохоронних органів, судів, організацій, підприємств, установ і громадян у різних видах експертних досліджень. Більше 80% висновків експертиз у ХНДІСЕ проводяться для судів, органів прокуратури, МВС, СБУ і Державної податкової адміністрації. Пріоритети в роботі віддаються подальшому удосконаленню традиційних, розробці та впровадженню нових методів експертного дослідження.

На сьогоднішній день Харківський НДІСЕ має три відділення в містах Суми, Полтава і Севастополь. Про високий науковий потенціал інституту свідчить і той факт, що на базі його відділень у м. Донецьку, Криму і м. Дніпропетровську створені науково-дослідні інститути судових експертиз.

Протягом останніх років інститутом проводяться науково-практичні конференції, семінари, читання, видаються книги, в тому числі періодично видається збірник науково-практичних матеріалів "Теорія і практика судової експертизи і криміналістики". За останні два роки опубліковано більше 200 робіт співробітників ХНДІСЕ.

У Харківському НДІСЕ проводяться дослідження з наступних видів судових експертиз:
- криміналістичні (почеркознавча, авторознавча, технічна експертиза документів, балістична, трасологічна, вибухово-технічна експертизи, фототехнічна і портретна експертизи, експертиза фоно- і відеозапису);
- експертиза матеріалів, речовин і виробів;
- біологічна, інженерно-технічна, економічна, товарознавча, автотоварознавча експертизи;
- експертиза, пов'язана з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- психологічна, мистецтвознавча та інші експертизи.

В інституті працюють фахівці високого класу, у тому числі доктори і кандидати наук - В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова, Е.Б.Сімакова-Єфремян, С.М.Вул, А.С.Ячина, О.М.Мотін, О.О.Прокопенко, Т.Є.Балинян, О.О.Хлесткова, М.С.Корчан, А.Д.Тарусін, В.М.Сирих, О.Ф.Дьяченко та ін.

За 80 років існування Харківський НДІСЕ ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса став одним із головних експертних установ у країні. Науковий потенціал, закладений з часів його заснування, і сьогодні демонструє свою здатність вирішувати складні проблеми судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні.

Цимбал Михайло Леонідович очолює інститут з 1997 року.
Народився 1 серпня 1940 року.
У 1968 році закінчив Саратовський юридичний інститут ім. Д.І.Курського за фахом "Правознавство".
Працював в органах прокуратури і внутрішніх справ. Має класний чин - старший радник юстиції, спеціальне звання - полковник міліції.
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
Наукові інтереси: дослідження у галузі пожежно-технічної, трасологічної експертиз, процесуальні аспекти призначення і проведення судових експертиз, питання теорії і методології судової експертизи.
Автор 38 наукових публікацій з питань теорії, організації, процесуального регулювання судово-експертної діяльності, методики і тактики розслідування пожеж тощо.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства