Інститут органічної хімії НАН України

  • Адреса:
    вул. Мурманська, 5, м. Київ, 02660, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 499-46-13
  • Веб-сайт:
    http://www.ioch.kiev.ua   
Директор - Лозинський Мирон Онуфрійович

Пріоритетним напрямком сучасних досліджень Інституту є супрамолекулярна хімія. Роботи в галузі супрамолекулярної хімії, які виконуються під керівництвом члена-кореспондента НАН України В.І. Кальченка, спрямовані на молекулярний дизайн, синтез та вивчення супрамолекулярних взаємодій макроциклічних сполук - краун-етерів, каліксаренів, тіакаліксаренів та каліксрезорцинаренів. В результаті досліджень створені високоселективні рецептори молекул та йонів, наближені за властивостями до природних ферментів. Отримані сполуки мають широкі перспективи практичного застосування в різноманітних галузях науки і техніки.

На сьгодняшній день в Інституті та на його Дослідному виробництві працюють 311 співробітників, серед них 23 докторів наук, 90 кандидатів наук, інженерів та спеціалістів 102, техніків 45. Вченими Інституту опубліковано понад 7000 оригінальних наукових праць, 72 монографії, одержано понад 1500 патентів та авторських свідоцтв на винаходи, підготовлено 59 докторів і 391 кандидат наук. Велика кількість розробок Інституту впроваджена в медицину, ветеринарію, народне господарство країни.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства