Державне підприємство "Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації"

  • Адреса:
    вул. Чорноморська, 10, м. Одеса, 65014, Україна
  • Телефон:
    +38(048) 715-00-91, 715-00-94, 715-00-95
  • Веб-сайт:
    http://sm.od.ua   
Генеральний директор - Гукасян Антон Петросович

ДП "Одесастандартметрологія" акредитовано (призначено та уповноважено) в Системі УкрСЕПРО як орган з сертифікації продукції, послуг та систем якості, технічних регламентів, а також Держспоживстандартом України на право повірки, калібрування та державних випробувань засобів вимірювальної техніки, має випробувальні лабораторії, акредитовані на технічну компетентність і незалежність в системі УкрСЕПРО.

Підприємство має ліцензію № ОВ 040093, видану Південній державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України, на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, а також з проведення контролю технічних характеристик медичних рентгенівських апаратів.

Наші послуги з сертифікації систем управління:
- Сертифікація систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001: 2009;
- Сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) ISO 22000 або ГОСТ +4161;
- Сертифікація систем екологічного управління відповідно до ISO 14001;
- Сертифікація систем управління гігієною та безпекою праці за стандартом OHSAS 18001.

Роботи з сертифікації продукції та послуг:
1) Сертифікація промислової продукції (будівельна продукція або сировина, електропобутове та аналогічне обладнання і комплектуючі вироби, опалювальне обладнання, обладнання для будівництва, продукція машинобудування, продукція світлотехнічна, апаратура санітарно-технічного призначення, засоби індивідуального захисту, кабельно-провідникова продукція, інші види продукції );
2) Сертифікація колісно-транспортних засобів та їх складових частин, підйомно-транспортного устаткування, сільгосптехніки і станцій технічного обслуговування (СТО);
3) Сертифікація послуг з розміщення та харчування;
4) Сертифікація харчової продукції та промислової сировини;
5) Сертифікація систем управління (менеджменту).

Послуги з оцінки відповідності продукції технічним регламентам на:
1) засоби індивідуального захисту - Технічний регламент засобів індивідуального захисту;
2) електричні й електронні прилади, а також обладнання та установки, що містять електричні та / або електронні компоненти - Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання;
3) електромеханічне обладнання, машини, механізми, двигуни та силові установки - Технічний регламент безпеки машин;
4) електропобутове та аналогічне обладнання і комплектуючі вироби та інші - Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання;
5) будівельні вироби, будівлі та споруди - Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд;
6) пересувне обладнання, що працює під тиском - Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском;
7) засоби вимірювальної техніки - Технічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки;
8) автоматичні зважувальні прилади - Технічний регламент неавтоматичних приладів для зважування.

Послуги по Стандартизації:
1) виготовлення офіційних копій національних стандартів України (ДСТУ), міждержавних стандартів (ГОСТ), державних класифікаторів (ГК);
2) реєстрація технічних умов на продукцію;
3) перевірка перед реєстрацією проектів технічних умов;
4) роботи, пов'язані з агентською діяльністю (актуалізація, копіювання)
5) інформаційне обслуговування фондів нормативних документів підприємств усіх форм власності;
6) професійні консультації (постановка продукції на виробництво, розробка, оформлення, побудова технічних умов маркування продукції і т.д.);
7) надання інформації за запитом замовників про конкретну продукцію, про виробника або власника ТУ, про дію ТУ, про продукцію, виробленої певним підприємством (регіоном)
8) проводимо оцінку технічного рівня і конкурентоспроможності продукції, розробляється і випускається в Україні.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства