Харківське державне інженерно-геологічне відділення "УкрНДІІНТВ"

  • Адреса:
    просп. Науки, 38, к.815, м. Харків, 61166, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 717-03-39, 720-40-32
Директор - Лисіченко Юрій Борисович

Харківське державне інженерно-геологічне відділення Українського державного головного науково-дослідного і виробничого інституту інженерно-технічних і екологічних вишукувань (ХД ІГО "УкрНДІІНТВ") спеціалізується в області інженерно-геологічних і екологічних вишукувань і пропонує свої послуги у виконанні наступних робіт:
- інженерно-геологічні вишукування для розробки проектів усіх видів цивільного і промислового будівництва, інженерної підготовки і благоустрою територій, проектування автодоріг, розробки проектів охоронних зон, схем захисту територій і населених пунктів від небезпечних геологічних процесів;
- великомасштабне інженерно-геологічне картування територій населених пунктів;
- комплексні інженерно-геологічні та інженерно-гідрогеологічні роботи для обґрунтування різних стадій проектування: новобудов, реконструкції, розширення будинків і споруд промислового і сільськогосподарського призначення;
- проектування водозаборів з підземних джерел;
- спеціальні гідрогеологічні, геофізичні дослідження і дослідницьке свердлування для обґрунтування проектів водозаборів підземних вод;
- спеціальні вишукування і дослідження для проектування захисних заходів від підтоплення;
- спорудження свердловин для набивних паль;
- визначення несучої здатності паль методами статичного зондування й випробування справжніх і інвентарних паль статичним і динамічним навантаженням;
- інженерно-геологічні і спеціальні будівельні роботи для підготовки будівельних майданчиків у складних геологічних умовах (наявність карсту, зсувні процеси, осідання ґрунтів та інше);
- пошук і розвідка підземних вод і сировини для будівництва й інженерної підготовки територій;
- будівництво свердловин для водопостачання;
- проектування і реконструкція територій і будівельних споруд різного призначення;
- хімічне закріплення ґрунтів (комплекс досліджень і робіт);
- оцінка впливу на навколишнє середовище існуючих і проектованих об'єктів і комплексів об'єктів, визначення міри екологічного ризику при створенні таких проектів;
- установлення критеріїв оцінки стану як окремих, разових, так і комплексних показників стану компонентів геосфер навколишнього середовища для подальшого використання їх для розробки проектів окремих об'єктів і їх екозахисту;
- розробка проектів найбільш раціонального розташування локальних і кущових місць перспективного складування твердих побутових і промислових відходів (ТПВ) усіх класів токсичності з урахуванням стійкості всіх компонентів екосистеми до їхнього впливу;
- виявлення місць, віку, характеру й обсягів раніше похованих ТПВ і співвідношення різних якісних складових таких нагромаджень;
- розробка спеціальних цільових програм рішення екозахисту чи санітарно-технічного очищення окремих площ чи регіонів;
- економічна оцінка територій, розробка спеціальних проектів використання територій при їх технічному і селітебному використанні;
- комплексна оцінка територій і земель з метою використання неугідь і малопродуктивних земель для несільськогосподарського призначення з метою мінімізації шкоди навколишньому середовищу;
- розробка найбільш доцільних схем природокористування;
- складання спеціальних інженерно-екологічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних карт і карт фізико-геологічних процесів і явищ, а також карт забруднення природного середовища різними компонентами органічного і неорганічного ряду.

Виконання робіт здійснюється на могутній базі кадрового, технічного й інформаційного потенціалу.

Харківське державне інженерно-геологічне відділення Українського державного головного науково-дослідного і виробничого інституту інженерно-технічних і екологічних вишукувань (ХД ІГО "УкрНДІІНТВ") є ведучим підрозділом НВО "Укрекогеобуд", що поєднує близько 40 дослідницьких організацій України.

ХД ІГО "УкрНДІІНТВ" укомплектовано висококваліфікованими фахівцями і всіма технічними , засобами необхідними для високотехнологічної і високоякісної роботи в області інженерних вишукувань для промислового і цивільного будівництва.

Інститут "УкрНДІІНТВ" має піввікову історію. За роки свого існування він з невеликої дослідницької контори виріс у могутній інститут, відомий своїми фахівцями, як у межах країн СНД, так і в замовників з далекого зарубіжжя: Італії, Німеччини, Англії, Кубі, Туреччині, ОАЕ й ін.

Школу "УкрНДІІНТВ" пройшли багато фахівців в області інженерної геології, що очолюють у даний час інженерно-геологічні служби ряду великих проектних організацій м.Харкова.

Фахівці нашого інституту виконували інженерно-геологічні вишукування для житлового будівництва в багатьох містах України, для метро в м.Харкові і Києві, для промислових об'єктів у м.Харкові, Донбасу, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській Полтавській і іншій областях.

Нами виконувалися вишукування на ВАМ у м.Ургалі ін. районах Росії.

Після землетрусу у Вірменії нашим інститутом були виконані інженерно-геологічні вишукування для відновлення м.Кіровакану.

Нашими фахівцями виконані великі обсяги робіт з полігонізації місць складування ТПВ в Харківській області, по обґрунтуванню генерального плану м.Харкова, а також обґрунтуванню будівництва полігонів ТПВ для м.Харкова і Харківської області.

Інформаційний банк даних представлений 25 тисячами звітів про інженерно-геологічні вишукування, 82 тисячами звітів про екологічні умови м.Харкова і Харківської області, 830 тисячами спеціальних паспортів з інформацією про інженерно-геологічні й екологічні умови регіону, а також середньо- і великомасштабним картографічним матеріалом. Це дозволяє найбільше ощадливо для Замовників оперативно і з високою якістю виконувати комплексні інженерно-технічні вишукування.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства