Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології НАУ (УкрНДІСГР НАУ)

  • Адреса:
    вул. Машинобудівників, 7, смт Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08163, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 227-11-78, 266-45-02, 266-45-04
  • Веб-сайт:
    http://uiar.org.ua   
Директор - Кашпаров Валерій Олександрович

Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології (УкрНДІСГР НАУ) є підрозділом Національного Аграрного Університету України. Інститут займається питаннями ведення агропромислового виробництва на забруднених радіонуклідами територіях і є головним в галузі сільськогосподарської радіології на Україні.

Основні напрямки науково-дослідних робіт:
- проведення комплексу методичних і експериментальних робіт по радіаційному моніторингу агробіоценозів, включаючи радіаційний контроль продукції на забруднених територіях, і розробка рекомендацій по безпечному і раціональному веденню сільського господарства в умовах радіоактивного забруднення;
- вивчення поведінки радіонуклідів Чорнобильського викиду в навколишньому середовищі;
- створення баз даних і систем підтримки прийняття рішень у випадку ядерних аварійних ситуацій;
- побудова моделей динаміки рухливості та біологічної доступності радіонуклідів в залежності від фізико-хімічних форм випадінь і ґрунтово-кліматичних умов;
- вивчення закономірностей надходження радіонуклідів із ґрунту в рослини, розробка прогнозів можливого забруднення сільськогосподарської продукції, розробка та впровадження заходів, спрямованих на зниження забруднення продукції;
- вивчення впливу різних видів та доз добрив і меліорантів, а також їх комбінацій, засобів обробки ґрунтів і технологій застосування засобів хімізації на накопичення радіоактивних речовин в урожаї сільськогосподарських культур;
- розробка систем кормо виробництва в умовах забруднення природних кормових угідь і орних земель цезієм-137 і стронцієм-90;
- оцінка ефективності контрзаходів, які застосовуються в сільському господарстві з метою зниження надходження радіонуклідів в продукцію;
- вивчення закономірностей міграції радіонуклідів по ланцюгу “ґрунт – корми - організм тварин - продукція тваринництва”;
- ведення тваринництва на забруднених територіях;
- розробка засобів раціонального використання і переробки сільськогосподарської продукції;
- радіаційно-гігієнічна оцінка умов праці та розробка рекомендацій по безпечному веденню НДР в Зоні відчуження і проведенню сільськогосподарських робіт на забруднених територіях;
- реабілітація забруднених земель, розробка науково обґрунтованих заходів з метою повернення Зони відчуження до господарського використання


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства