Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (Укрпатент)

  • Адреса:
    вул. Глазунова, 1, м. Київ, 01601, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 494-05-05, 494-05-06
  • Веб-сайт:
    http://www.ukrpatent.org   
Генеральний директор - Кудін Андрій Вячеславович

Основні напрями діяльності:
- забезпечення прийому заявок на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності;
- проведення експертизи заявок на об'єкти промислової власності на відповідність їх умовам надання правової охорони;
- здійснення державної реєстрації об'єктів промислової власності і змін їх правового статусу та офіційної публікації відповідних відомостей;
- участь у розробці пропозицій формування державної політики в сфері охорони промислової власності, заходів щодо її реалізації та здійснення цих заходів;
- участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення законодавства в сфері охорони промислової власності;
- забезпечення, в межах своїх повноважень, виконання міжнародних зобов'язань України в сфері охорони промислової власності, участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів України з питань охорони промислової власності;
- забезпечення здійснення державної реєстрації договорів про передачу права власності на об'єкти промислової власності, що охороняються в Україні, та договорів про видачу дозволу (ліцензійних договорів) на їх використання; інформаційне забезпечення функціонування державної системи охорони промислової власності: створення, актуалізація та забезпечення функціонування патентно-інформаційної бази, необхідної для проведення експертизи, та довідково-пошукового апарату;
- забезпечення формування фондів національної патентної документації в органах державної системи науково-технічної інформації України;
- проведення науково-дослідних робіт і підготовка пропозицій з питань удосконалення методології проведення експертизи, підвищення її якості, юридичного та технологічного забезпечення; участь у судових справах щодо об'єктів промислової власності.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства